Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2023. harmadik negyedéves eredményei

Budapest, 2023. november 8. 17:30


A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB a továbbiakban a Társaság), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2023. harmadik negyedévre és első kilenc hónapra vonatkozó EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit (a továbbiakban: negyedéves pénzügyi jelentés). A negyedéves pénzügyi jelentés nem auditált értékeket tartalmaz az összes pénzügyi időszakra.
Főbb pénzügyi mutatók:

Főbb pénzügyi mutatók


Főbb eredmények:

 • A Csoport bevétele 13,3%-kal nőtt 2023 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához képest, a mobil adatátviteli és a vezetékes szélessávú szolgáltatások iránti továbbra is erős keresletnek, valamint a magyarországi inflációkövető díjkorrekcióknak köszönhetően.
 • A bruttó fedezet éves szinten 19,0%-kal javult 2023 harmadik negyedévében, tükrözve a szolgáltatási bevételek növekedését.
 • A közvetett költségek éves szinten 12,6%-kal nőttek 2023 harmadik negyedévében, elsősorban a magasabb magyarországi villamosenergia-költségek miatt.
 • Az EBITDA AL éves szinten 24,8%-kal nőtt 2023 harmadik negyedévében, ez a javuló bruttó fedezetet tükrözi, amely ellensúlyozta a közvetett költségek növekedését.
 • A nettó eredmény 2023 harmadik negyedévében 22,9 milliárd forint volt, ami az EBITDA növekedésének tulajdonítható, amelyet részben ellensúlyozott a pénzügyi ráfordítások növekedése.
 • A módosított nettó eredmény 2023 harmadik negyedévében 30,0 milliárd forint volt, 2023 első kilenc hónapjában pedig 67,8 milliárd forintot tett ki.
 • A spektrumlicenszek nélküli Capex AL éves szinten 12,2%-kal, 72,8 milliárd forintra csökkent 2023 első kilenc hónapjában, a mindkét országban alacsonyabb volumenű hálózati beruházások következtében.
 • A spektrum licenszdíjak nélküli szabad cash flow 48,6 milliárd forintot tett ki 2023 első kilenc hónapjában, ami 4,3 milliárd forintos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ez a csökkenés a távközlési pótadó befizetésének időbeli eltéréseiből adódik, ami ellensúlyozta a jövedelmezőség javulását. 2022-ben ezt az adót novemberben, míg 2023-ban 26,4 milliárd forintot májusban kellett befizetni.

Főbb működési eredmények:

 • Az optikai hálózat magyarországi kiépítése 2023 harmadik negyedévében is folytatódott, így vezetékes hálózatunkon belül a hozzáférési pontok 80%-a gigabit-képessé vált.
 • A magasabb gigabites lefedettség támogatta a magyarországi vezetékes szélessávú ügyfélkör és az ARPU növekedését, amelyek rendre 5,8%-kal, illetve 20,5%-kal növekedtek az előző év azonos időszakához képest.
 • A magyarországi mobilhálózat modernizálása folytatódott, elérve a 75%-os készültségi szintet, ami biztosította ügyfeleink átlagos mobiladat-használatának 26,9%-kal történő további növekedését. A forgalom növekedése a magyar mobil ARPU 15,6%-os éves növekedésében is tükröződik.
 • A Scope Ratings GmbH a hitelminősítés éves felülvizsgálata eredményeként pozitívra javította a Magyar Telekom kibocsátói hitelkockázati besorolásának kilátását, valamint megerősítette a Társaság kibocsátói hitelkockázati besorolását és a nem alárendelt, nem biztosított adósságához tartozó BBB+ minősítést.
 • Az MSCI az éves ESG-minősítési felülvizsgálatát követően megerősítette a Magyar Telekom „AAA” minősítését, elismerve a Társaság határozott elkötelezettségét a fenntartható működés mellett.


Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója, elmondta:

 

„A fenntartható növekedést célzó stratégiánk sikeres teljesítésének köszönhetően a harmadik negyedév során is ellenállónak bizonyult a működésünk a kihívásokkal teli makrogazdasági környezetben. Örömmel számolok be róla, hogy az időszak során a Magyar Telekom Csoport bevétele 13,3%-kal, az EBITDA AL pedig 24,8%-kal nőtt éves összehasonlításban.

Hálózataink fejlesztése iránti erős elkötelezettségünk lehetővé tette, hogy továbbra is kiemelkedő ügyfélélményt biztosítsunk, és hogy a folyamatosan növekvő vezetékes- és mobiladat iránti igényt is ki tudjuk szolgálni. Mindemelett, nemrég megszilárdítottuk elkötelezettségünket Magyarország digitalizációjáért, Közös Nyilatkozatot írtunk alá Magyarország Kormányával, melyben megerősítettük hosszútávú együttműködésünket Magyarország digitális átalakítása érdekében.

Ahogy azt 2023 szeptemberében közzétettük, felfelé módosítottuk az idei évre vonatkozó célkitűzéseinket. Előre tekintve arra számítunk, hogy éves szinten a bevételek és az EBITDA AL 10%-15%-os mértékben fog növekedni a magyarországi távközlési piacon tapasztalható, a korábbiakban vártnál kedvezőbb folyamatoknak köszönhetően.”

Célkitűzések

 


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Ilyen tényezők, többek között, a 2022. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójában kerülnek bemutatásra, amely elérhető weboldalunkon a http://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) figyelembevételével készült.