Állandó könyvvizsgáló, audit és nem audit típusú szolgáltatások és azok díjai


Az alábbi táblázat a Társaságnál az egyedi és a konszolidált beszámolók könyvvizsgálatával, valamint egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos PricewaterhouseCoopers (PwC) díjakat mutatják be:

_
(millió Ft-ban)  2018.  2019. 
december 31-én végződött években  
Beszámolók könyvvizsgálata 438 386
Egyéb, könyvvizsgálattal kapcsolatos díjak 43 51
Egyéb, nem könyvvizsgálattal kapcsolatos díjak 41 90
PwC-nek fizetendő díjak összesen  522  527 

A Beszámolók könyvvizsgálata sor tartalmazza az összes, a PwC-nek az éves beszámolók könyvvizsgálatáért és az egyéb jogi és törvényi kötelezettségekből eredő szolgáltatásokért fizetendő díjat.Tartalmazza továbbá a negyedéves pénzügyi beszámolók felülvizsgálatát, valamint az információs rendszerek és eljárások vizsgálatát, illetve tesztelését a belső kontroll rendszerek áttekintése és megbízhatóságának felmérése érdekében. 

Az egyéb könyvvizsgálattal kapcsolatos szolgáltatások nagyobbrészt tartalmazzák a Könyvvizsgáló által a pénzügyi beszámolók könyvvizsgálatán túlmenően nyújtott további szakmai audit szolgáltatásokat, továbbá a Társaságra vonatkozó jogszabályokból és belső szabályozásokból fakadó jelentéstételi kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges audit eljárásokat is.

Információ a társaság független könyvvizsgálója által végzett szolgáltatások Audit Bizottság általi előzetes jóváhagyási eljárásáról
(PDF, 231,3 kB)

KAPCSOLAT

Befektetői kapcsolatok

Levelezési cím:
1541 Budapest

Fax:
(36) 1 458 0443

E-mail:
Írjon nekünk!