Állandó könyvvizsgáló, audit és nem audit típusú szolgáltatások és azok díjai


Az alábbi táblázat a Társaságnál az egyedi és a konszolidált beszámolók könyvvizsgálatával, valamint egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos PricewaterhouseCoopers (PwC) díjakat mutatják be:

_
(millió Ft-ban)  2017.  2018. 
december 31-én végződött években  
Beszámolók könyvvizsgálata 380 438
Egyéb, könyvvizsgálattal kapcsolatos díjak 29 43
Egyéb, nem könyvvizsgálattal kapcsolatos díjak - 41-
PwC-nek fizetendő díjak összesen  409  522 

A Beszámolók könyvvizsgálata sor tartalmazza az összes, a PwC-nek az éves beszámolók könyvvizsgálatáért és az egyéb jogi és törvényi kötelezettségekből eredő szolgáltatásokért fizetendő díjat.

Az Egyéb, könyvvizsgálattal kapcsolatos díjak a PwC-nek mint külső könyvvizsgálónak az éves beszámolók könyvvizsgálatán kívül fizetett díjakat tartalmazzák, pl. a számviteli és jelentési témában nyújtott tanácsadás, amelyeket nem a könyvvizsgálói szolgáltatáshoz sorolunk.

Az Egyéb, nem könyvvizsgálattal kapcsolatos díjak például olyan, a PwC által nyújtott szolgáltatásokat tartalmaznak, mint tanácsadói díjak, illetve konferenciák és tanfolyamok szervezése, amelyeken a Magyar Telekom munkatársai is részt vettek.

Információ a társaság független könyvvizsgálója által végzett szolgáltatások Audit Bizottság általi előzetes jóváhagyási eljárásáról
(PDF, 231,3 kB)

KAPCSOLAT

Befektetői kapcsolatok

Levelezési cím:
1541 Budapest

Fax:
(36) 1 458 0443

E-mail:
Írjon nekünk!