Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Állandó könyvvizsgáló, audit és nem audit típusú szolgáltatások és azok díjai


Az alábbi táblázat a Társaságnál az egyedi és a konszolidált beszámolók könyvvizsgálatával, valamint egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos PricewaterhouseCoopers (PwC) díjakat mutatják be:

_
(millió Ft-ban)  2019.  2020. 
december 31-én végződött években  
Beszámolók könyvvizsgálata 386 388
Egyéb, könyvvizsgálattal kapcsolatos díjak 51 16
Egyéb, nem könyvvizsgálattal kapcsolatos díjak 90 83
PwC-nek fizetendő díjak összesen  527  487 

A Beszámolók könyvvizsgálata sor tartalmazza az összes, a PwC-nek az éves beszámolók könyvvizsgálatáért és az egyéb jogi és törvényi kötelezettségekből eredő szolgáltatásokért fizetendő díjat.Tartalmazza továbbá a negyedéves pénzügyi beszámolók felülvizsgálatát, valamint az információs rendszerek és eljárások vizsgálatát, illetve tesztelését a belső kontroll rendszerek áttekintése és megbízhatóságának felmérése érdekében.

Az egyéb könyvvizsgálattal kapcsolatos szolgáltatások nagyobbrészt tartalmazzák a Könyvvizsgáló által a pénzügyi beszámolók könyvvizsgálatán túlmenően nyújtott további szakmai audit szolgáltatásokat, továbbá a Társaságra vonatkozó jogszabályokból és belső szabályozásokból fakadó jelentéstételi kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges audit eljárásokat is.

Az Egyéb, nem könyvvizsgálattal kapcsolatos díjak például olyan, a PwC által nyújtott szolgáltatásokat tartalmaznak, mint tanácsadói díjak, illetve konferenciák és tanfolyamok szervezése, amelyeken a Magyar Telekom munkatársai is részt vettek.

KAPCSOLAT

Befektetői kapcsolatok

Levelezési cím:
1541 Budapest

Fax:
(36) 1 458 0443

E-mail:
Írjon nekünk!