Javadalmazási és Jelölő Bizottság

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság az ügyrendje szerint támogatja a Társaság Igazgatóságát a társasági testületek és a top vezetők javadalmazási, illetve egyes jelölési kérdéseiben. A javadalmazással és jelöléssel kapcsolatos egyes feladatok egy bizottságban történő összevonásának indoka, hogy hatékonyabbá tegye az Igazgatóság személyi jellegű kérdésekkel kapcsolatos döntéshozatali eljárását, egyúttal biztosítva a személyi jellegű kérdések komplex kezelését. A bizottság három a Társaság Igazgatósága által a saját tagjai közül megválasztott tagból áll.

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság tagjai

Dr. Robert Hauber

Dr. Robert Hauber

Deutsche Telekom európai szegmensének pénzügyekért és teljesítmény menedzsmentért felelős vezetője

Életrajz

Ralf Nejedl

Ralf Nejedl

Deutsche Telekom B2B szegmensének Európáért felelős vezetője

Életrajz

Frank Odzuck

Frank Odzuck

Zwack Unikum Nyrt. vezérigazgatója

Életrajz

Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak javadalmazása

1. Igazgatóság

 • Az Igazgatóság tagjai tiszteletdíjban részesülnek.
 • A tiszteletdíj összegét a Közgyűlés állapítja meg.
 • A tiszteletdíj mértéke hazai piaci benchmark figyelembevételével kerül megállapításra.
 • A tiszteletdíj felülvizsgálatára a Javadalmazási és Jelölő Bizottság kezdeményezésére kerülhet sor.
 • A stratégiai befektető menedzsmentjéből megválasztott tagok lemondanak a tiszteletdíjukról, a Társaság menedzsmentjéből megválasztott tagok pedig jótékonysági célra ajánlják fel azt.
 • Az Igazgatóság tevékenységét előre meghatározott szempontok alapján (stratégia, üzleti teljesítmény, megfelelőség, hatékonyság, osztalékpolitika, információáramlás) évente értékeli.
  Ennek keretében áttekintésre kerülnek az Igazgatósági tagok előre meghatározott szempontok szerinti önértékelései is.


2. Felügyelő Bizottság

 • A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban részesülnek.
 • A tiszteletdíj összegét a Közgyűlés állapítja meg.
 • A tiszteletdíj mértéke hazai piaci benchmark figyelembevételével kerül megállapításra.
 • A tiszteletdíj felülvizsgálatára a Javadalmazási és Jelölő Bizottság kezdeményezésére kerülhet sor.
 • A stratégiai befektető menedzsmentjéből megválasztott tagok lemondanak a tiszteletdíjukról.
 • A Felügyelő Bizottság az ügyrendjében meghatározott feladatok tételes áttekintése alapján konkrétan értékeli az egyes ügyrendi feladatok teljesítése érdekében az adott évben elvégzett munkát, és meghatározza, mely tevékenység(ek) továbbfejlesztése szükséges. Ennek keretében egyénenként vizsgálja a Felügyelő Bizottsági tagok képességeit, tapasztalatait, amelyek a bizottsági munka elvégzéséhez szükségesek.


3. Audit Bizottság

 • Az Audit Bizottság tagjai tiszteletdíjban részesülnek.
 • A tiszteletdíj összegét a Közgyűlés állapítja meg.
 • A tiszteletdíj mértéke hazai piaci benchmark figyelembevételével kerül megállapításra.
 • A tiszteletdíj felülvizsgálatára a Javadalmazási és Jelölő Bizottság kezdeményezésére kerülhet sor.
 • Az Audit Bizottság az ügyrendjében meghatározott feladatok tételes áttekintése alapján konkrétan értékeli az egyes ügyrendi feladatok teljesítése érdekében az adott évben elvégzett munkát, meghatározza mely tevékenység(ek) továbbfejlesztése szükséges.

A Társaság 2014. áprilisban tartott Közgyűlése határozatával az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak tiszteletdíját az alábbiak szerint állapította meg:

 • az Igazgatóság elnöke: 600 000 Ft/hó
 • az Igazgatóság tagjai: 450 000 Ft/hó
 • a Felügyelő Bizottság elnöke: 500 000 Ft/hó
 • a Felügyelő Bizottság tagjai: 325 000 Ft/hó
 • az Audit Bizottság elnöke: 475 000 Ft/hó
 • az Audit Bizottság tagjai: 250 000 Ft/hó


4. Az Ügyvezető Bizottság tagjainak javadalmazása

 • A javadalmazási csomag elemeinek nagyságára – hazai jövedelem benchmarkok figyelembevételével – az Igazgatóság Javadalmazási és Jelölő Bizottsága tesz javaslatot.
 • A döntést a Magyar Telekom Igazgatósága hozza meg.
 • A javadalmazási csomag évente egy alkalommal kerül felülvizsgálatra.


A javadalmazási csomag az alábbi elemekből tevődik össze:

Éves céljövedelem

Az éves céljövedelem elemei az éves alapbér és menedzsment prémium.
Az éves alapbér a betöltött pozíciótól és az éves teljesítmény-értékeléstől függően eltérő mértékű, egyénre szabott összegű fix bértömeg, amely havonta egyenlő részletekben kerül kifizetésre.
Az éves menedzsment prémium az alapbér meghatározott hányada, amely a gazdasági évre kitűzött stratégiai célokból lebontott, személyre szabott célkitűzések teljesítésének megfelelő mértékben kerül kifizetésre. Minden egyes célkitűzés esetében konkrétan meghatározásra kerül az alul teljesítés és túlteljesítés sávja, továbbá ezen belül a teljesítmény és a kifizethetőség konkrét függvénye. Az éves célkitűzéseket, illetve teljesítésük értékelését a Javadalmazási Bizottság előterjesztése alapján az Igazgatóság fogadja el.

Közép- és hosszú-távú ösztönzési programok

A vállalat pozitív fejlődése a menedzsment felelőssége, amelynek célja a vállalat értékének hosszú-távú és fenntartható növelése, a menedzsment és a részvényesi érdek szorosabb összehangolása.
A Magyar Telekom közép- és hosszú távú ösztönzési programokat indít / indíthat, amelynek elemei lehetnek a Társaság által kiegészített / juttatott

 • részvényárfolyamtól függő / független, és/vagy
 • pénzbeli /részvényben történő, és/vagy
 • egyszeri / ismétlődő jellegű, és/vagy
 • tartási időszakhoz kötött / tartási időszak nélküli, és/vagy
 • prémium meghatározott részének felhasználása, vagy
 • előre meghatározott részvény áron / időponttól való részvény vásárlás (lehívás)

A programok részvételi feltételei a vonatkozó program leírásában szerepelnek.

Egyéb juttatások és szociális juttatások

Az egyéb juttatási elemek a hazai benchmarkok figyelembe vételével, a költséghatékonyságot szem előtt tartva kerülnek kialakításra (pl. személyi használatú gépkocsi, mobil telefon, vezetői biztosítások stb.).

Az egyéb és szociális juttatások a Magyar Telekom adott tárgykörre kiadott Kollektív Szerződésének, illetve szabályzatainak megfelelően kerülnek megítélésre.

Előre meghatározott szempontok és eljárások alapján évente sor kerül a menedzsment tagjainak egyénenkénti teljesítmény- és potenciál értékelésére.

Kapcsolódó dokumentumok

Befektetői kapcsolatok

Levelezési cím: 1541 Budapest
Telefon: (+36) 1 458 0332
E-mail: Írjon nekünk!