Közlemény

Éves Rendes Közgyűlés - 2008. április 25.

Közgyűlés helye és ideje

Éves Rendes Közgyűlés - 2008. április 25.

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága  
összehívta a társaság évi rendes közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2008. április 25. 11:00 óra
A közgyűlés helye: Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ
Budapest I., Krisztina krt. 55.
   
A közgyűlés napirendi pontjai
1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Magyar Telekom Csoport üzletpolitikájáról, a számviteli törvényben előírt beszámoló a Magyar Telekom Csoport 2007. évi gazdálkodásáról, vagyoni helyzetének alakulásáról. Előterjesztés
(PDF, 0,7 MB)
2. Az Igazgatóság jelentése a társaság 2007. évi gazdálkodásáról;

a Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése
Előterjesztés
(PDF, 40,9 kB)

és a Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése.
Előterjesztés
(PDF, 89,5 kB)
3. Döntés a társaság 2007. évi pénzügyi beszámolóinak jóváhagyásáról,
Előterjesztés
(PDF, 0,5 MB)

döntés a társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének jóváhagyásáról, Előterjesztés
(PDF, 0,5 MB)

döntés az igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről. 
Előterjesztés
(PDF, 40,4 kB)
4. Az Igazgatóság javaslata a 2007. évi adózott eredmény felhasználására. Előterjesztés
(PDF, 40 kB)
5. A Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosítása. Előterjesztés
(PDF, 398,4 kB)
6. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása. Előterjesztés
(PDF, 219,2 kB)
7. Igazgatósági tagok választása. Előterjesztés
(PDF, 50,1 kB)
8. Felügyelő Bizottsági tagok választása. Előterjesztés
(PDF, 44,8 kB)
9. Audit Bizottsági tag választása.
10. A társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása.
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy könyvvizsgáló valamint helyettes könyvvizsgáló kijelölése. Előterjesztés
(PDF, 41,5 kB)
11. Egyebek.