Éves Rendes Közgyűlés - 2009. április 2.

Közgyűlés helye és ideje

Éves Rendes Közgyűlés - 2009. április 2.

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága  
összehívta a társaság évi rendes közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2009. április 2. 11:00 óra
A közgyűlés helye: Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ
Budapest I., Krisztina krt. 55.
   
A közgyűlés napirendi pontjai
1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a társaság és a Magyar Telekom csoport 2008. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 351,6 kB)
2. Döntés a társaság számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2008. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése Előterjesztés az IFRS beszámoló elfogadásához
(PDF, 1,3 MB)

A Felügyelő Bizottság jelentése
(PDF, 56,8 kB)

Az Audit Bizottság jelentése
(PDF, 70,5 kB)

A könyvvizsgáló jelentése
(PDF, 98,1 kB)
3. Döntés a társaság 2008. évi számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése
Előterjesztés a HAR beszámoló elfogadásához
(PDF, 1,4 MB)

A Felügyelő Bizottság jelentése
(PDF, 56,8 kB)

Az Audit Bizottság jelentése
(PDF, 70,5 kB)

A könyvvizsgáló jelentése
(PDF, 96,7 kB)
4. Az Igazgatóság javaslata a 2008. évi adózott eredmény felhasználására, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2008. évi adózott eredmény felhasználásáról Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 42 kB)

A Felügyelő Bizottság jelentése
(PDF, 56,8 kB)

Az Audit Bizottság jelentése
(PDF, 70,5 kB)
5. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 0,6 MB)
6. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadásáról  Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 41,7 kB)
7. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról (1.4. (a): A Társaság telephelyei; 2.5.3 és 5.3: A részvénykönyv és A részvénykönyv lezárása; 7.4.1. (a): Az Igazgatóság; 7.8: Az Igazgatóság tagjainak felelőssége; 8.6: A Felügyelő Bizottság tagjainak felelőssége; 9.1: A könyvvizsgáló/Választás) Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 380,6 kB)
8. Igazgatósági tagok választása  Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 62 kB)
9. Felügyelő Bizottsági tagok választása Kapcsolódó eőterjesztés
(PDF, 62,2 kB)
10. A Javadalmazási irányelvek elfogadása  Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 73 kB)
11. A társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy könyvvizsgáló valamint helyettes könyvvizsgáló kijelölése Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 55 kB)