Éves Rendes Közgyűlés - 2011. április 12.

Közgyűlés időpontja és helye

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága
összehívja a társaság évi rendes közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2011. április 12. 11:00 óra
A közgyűlés helye: Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ
1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.
A közgyűlés napirendi pontjai
1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2010. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról
Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 154,6 kB)
2. Döntés a Társaság számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2010. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 1,8 MB)

A Felügyelő Bizottság jelentése
(PDF, 49,2 kB)

Az Audit Bizottság jelentése
(PDF, 61,3 kB)
3. Döntés a Társaság 2010. évi számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 2 MB)

A Felügyelő Bizottság jelentése
(PDF, 49,2 kB)

Az Audit Bizottság jelentése
(PDF, 61,3 kB)
4. Az Igazgatóság javaslata a 2010. évi adózott eredmény felhasználására, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2010. évi adózott eredmény felhasználásáról, osztalékfizetésről Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 19,5 kB)

A Felügyelő Bizottság jelentése
(PDF, 49,2 kB)

Az Audit Bizottság jelentése
(PDF, 61,3 kB)
5. Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 21,3 kB)
6. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 213,6 kB)
7. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadásáról Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 18,3 kB)
8. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról: 1.4 A Társaság telephelyei, fióktelepei; 1.6.2. Egyéb tevékenység; 2.4. A részvények átruházása (b); 2.5. A részvénykönyv (2.5.3.); 4.5. Osztalékfizetés; 4.7. A részvény tőzsdei kivezetését eredményező közgyűlési döntés feltétele; 5. A tájékoztatáshoz való jog és a részvénykönyv lezárása, valamint 5.3. A részvénykönyv lezárása; 6.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek (h), (p); 7.4. Az Igazgatóság ügyrendje, az Igazgatóság elnöke (7.4.1. (o)); 8.2. A Felügyelő Bizottság tagjai (8.2.4.); 8.7. Audit Bizottság (8.7.1., 8.7.3., 8.7.5.); 9.4. A könyvvizsgálói összeférhetetlenség; Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 219,2 kB)
9. A Felügyelő Bizottság módosított Ügyrendjének jóváhagyása Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 120,6 kB)
10. Igazgatósági tag(ok) választása, az Igazgatóság tagjai díjazásának megállapítása Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 14,4 kB)
11. Felügyelő Bizottsági tag(ok) választása Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 28,1 kB)
12. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló, valamint a kijelölt helyettes könyvvizsgáló megválasztása Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 59,1 kB)