Éves Rendes Közgyűlés - 2012. április 16.

Közgyűlés időpontja és helye

Éves Rendes Közgyűlés - 2012. április 16.

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága
összehívja a társaság évi rendes közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2012. április 16. 11:00 óra
A közgyűlés helye: Magyar Telekom Székház
Tölösi Konferencia Központ

1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.
A közgyűlés napirendi pontjai
1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2011. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról
Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 0,6 MB)
2. Döntés a Társaság számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2011. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése
Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 2,1 MB)

A Felügyelő Bizottság jelentése
(PDF, 40,4 kB)

Az Audit Bizottság jelentése
(PDF, 45,3 kB)
3. Döntés a Társaság 2011. évi számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése
Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 2,2 MB)

A Felügyelő Bizottság jelentése
(PDF, 40,4 kB)

Az Audit Bizottság jelentése
(PDF, 45,3 kB)
4. Az Igazgatóság javaslata a 2011. évi adózott eredmény felhasználására, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2011. évi adózott eredmény felhasználásáról, osztalékfizetésről
Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 14,5 kB)

A Felügyelő Bizottság jelentése
(PDF, 40,4 kB)

Az Audit Bizottság jelentése
(PDF, 45,3 kB)
5. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 176,3 kB)
6. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadásáról
Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 14 kB)
7. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról: 1.4 A Társaság telephelyei, fióktelepei; 2.5. A részvénykönyv (2.5.3.); 6.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek (a), (u); 7.4. Az Igazgatóság ügyrendje, az Igazgatóság elnöke (7.4.1. (p)); 8.7. Audit Bizottság 10. Cégjegyzés
Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 299,8 kB)
8. A Javadalmazási irányelvek módosítása
Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 71,7 kB)
9. Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására
Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 17,1 kB)
10. Igazgatósági tag(ok) választása
Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 25 kB)
11. A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselő tagjának megválasztása
Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 28,8 kB)
12. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló, valamint a kijelölt helyettes könyvvizsgáló megválasztása, továbbá ehhez kapcsolódóan a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása
Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 51,7 kB)