Éves Rendes Közgyűlés - 2014. április 11.

Közgyűlés időpontja és helye

Éves Rendes Közgyűlés - 2014. április 11.

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága
összehívja a Társaság Éves Rendes Közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2014. április 11. 11:00 óra
A közgyűlés helye: Magyar Telekom Székház
Tölösi Konferencia Központ

1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.
A közgyűlés napirendi pontjai
1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2013. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 474,3 kB)
2. Döntés a Társaság számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2013. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 2,4 MB)

A Felügyelő Bizottság jelentése
(PDF, 79,7 kB)

Az Audit Bizottság jelentése
(PDF, 87,9 kB)
3. Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2013. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 2,3 MB)

A Felügyelő Bizottság jelentése
(PDF, 79,7 kB)

Az Audit Bizottság jelentése
(PDF, 87,9 kB)
4. Az Igazgatóság javaslata a 2013. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2013. évi adózott eredmény felhasználásáról
Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 133,1 kB)

A Felügyelő Bizottság jelentése
(PDF, 79,7 kB)

Az Audit Bizottság jelentése
(PDF, 87,9 kB)
5. Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 139,3 kB)
6. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 507,9 kB)
7. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről
Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 103,4 kB)
8. Döntés az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai díjazásának megállapításáról
Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 106,3 kB)
9. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, illetve a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 99,2 kB)
10. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról és döntés az új Ptk. szerinti továbbműködésről (Az Alapszabály módosítás az Alapszabály következő fejezeteit érinti: 1. A Társaság adatai; 2. A Társaság részvényei; 3. A részvények befizetésének módja; 4. A részvényesek jogai és a részvényesi jogok gyakorlásának eszközei; 5. A tájékoztatáshoz való jog; 6. A Társaság Közgyűlése; 7. Az Igazgatóság; 8. A Felügyelő Bizottság; 9. A könyvvizsgáló; 11. A társaság alaptőkéjének a felemelése; 12. A Társaság alaptőkéjének a leszállítása; 13. Összeférhetetlenség; 15. Egyéb rendelkezések)
Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 0,5 MB)
11. A Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása
Kapcsolódó előterjesztés
(PDF, 310,7 kB)