Éves Rendes Közgyűlés - 2019. április 9.

Közgyűlés időpontja és helye

Éves Rendes Közgyűlés - 2019. április 9.


A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága értesíti a Társaság Tisztelt Részvényeseit, hogy 2019. április 9-én 11.00 órára összehívja a Társaság Éves Rendes Közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2019. április 9. 11:00 óra 
A közgyűlés helye: Magyar Telekom Székház
Puskás Tivadar konferenciaterem
1097 Budapest, IX. kerület, Könyves Kálmán krt. 36.  
A közgyűlés napirendi pontjai
1.  Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2018. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről;  
2.  A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2018. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyása, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése  
3.  A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2018. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyása, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése  
4.  Az Igazgatóság javaslata a 2018. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; a 2018. évi adózott eredmény felhasználása  
5.  Az Igazgatóság tájékoztatója a 2018. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről; az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására  
6.  A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása 
7.  Az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény 
8.  Igazgatósági tagok választása 
9.  Felügyelő Bizottsági tagok választása 
10.  Audit Bizottsági tagok választása 
11.  A Javadalmazási Irányelvek módosítása 
12.  A Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása 
13.  A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása.