Rendkívüli Közgyűlés - 2006. november 15.

Közgyűlés helye és ideje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága 2006. november 15-én 13.00 órára összehívta a társaság Rendkívüli Közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2006. november 15-én 13.00 óra
A közgyűlés helye: Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ
Budapest I., Krisztina krt. 55.
A közgyűlés napirendi pontjai
1. A Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2005. évi beszámolójáról
2. Döntés a Társaság éves beszámolójáról és a 2005. évi adózott eredmény felhasználásáról
3. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása
4. Egyebek