Rendkívüli Közgyűlés - 2018. június 22.

Közgyűlés időpontja és helye

Rendkívüli Közgyűlés - 2018. június 22.


A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928) (a „Társaság”) Igazgatósága értesíti a Társaság Tisztelt Részvényeseit, hogy 2018. június 22-én 11.00 órára Rendkívüli Közgyűlést hív össze.

A közgyűlés időpontja: 2018. június 22. 11:00 óra 
A közgyűlés helye: Magyar Telekom Székház
Tölösi Konferencia Központ
1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.  
A közgyűlés napirendi pontjai
1.  Igazgatósági tag választása