A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG MEGŐRZÉSE ÉS AZ ERDŐIRTÁS ELLENI FELLÉPÉS IRÁNTI ELKÖTELEZETTSÉGÜNK

A biológiai sokféleség megőrzése és az erdőirtás elleni fellépés már évek óta fontos kérdések a Deutsche Telekom számára. Ezek fontosságát hangsúlyozzuk elkötelezettségünk ezen kinyilvánításával, amelyet az értékláncunk mentén számos intézkedéssel valósítunk meg.

A biológiai sokféleség csökkenésének és a fajok kipusztulásának egyik fő oka az ipar, a mezőgazdaság és a közlekedés növekvő földhasználata. Távközlési vállalatként sok más iparág vállalataihoz képest kevés földterületet használunk, valamint törekszünk más szolgáltatókkal közös építményt, tornyot használni szolgáltatásainkhoz. A Magyar Telekom Csoport számára fontos továbbá, hogy beruházásai csak a szükséges mértékű földhasználattal, lehetőség szerint a környezet eredeti állapotának fenntartásával valósuljanak meg, építményei minél jobban illeszkedjenek az adott terület megjelenéséhez. Tekintettel vagyunk a védett természeti értékekre (Natura 2000 védett területek), minden vonatkozó jogszabályt és előírást betartva tervezzük meg fejlesztéseinket. Üzleti tevékenységünk hatásai ezen túlmenően az értékláncunk más területein is megjelennek. E hatások megállapítása érdekében kvalitatív hatáselemzést végeztünk. Ennek során felmértük a Deutsche Telekom üzleti tevékenységeinek pozitív és negatív hatásait a biológiai sokféleség különböző paramétereire a termelési és értékesítési láncban. Ez magában foglalja az erdőirtást, a fajvédelmet, valamint az óceánok és ökoszisztémák védelmét.

A fenntartható beszerzéshez való hozzáállásunk

A legnagyobb hatást a nyersanyagbeszerzés területén azonosítottuk be a forgalmazott termékekre vonatkozó gyártási értékláncunkban. A Deutsche Telekom elutasít minden olyan tevékenységet, fúrást, feltárást vagy bányászatot, amely globálisan vagy országosan jelentős biológiai sokféleséggel rendelkező területeken, vagy azok közelében történik. Ugyanakkor a mozgásterünk korlátozott, mivel termékeinket nem mi magunk állítjuk elő. Beszállítóinktól elvárjuk, hogy a környezet védelme érdekében dolgozzanak, és 2022 óta a központi Beszállítói Működési Kódex részeként elköteleztük magunkat a biológiai sokféleségre, az erdőirtásra és a vízhiányra gyakorolt negatív hatások minimalizálása mellett. Ezt rendszeresen ellenőrizzük a helyszínen a társadalmi auditok keretében. Beszállítóinknak ugyanezeket a követelményeket alvállalkozóikra is alkalmazniuk kell.
A Deutsche Telekom, és így a Magyar Telekom is a nyersanyag-beszerzéssel járó hatások minimalizálása és a körforgásos gazdaság előmozdítása érdekében visszavételi rendszereket vezetett be a mobil- és vezetékes hálózati eszközökre. Ez lehetővé teszi, hogy meghosszabbítsuk a hasznos élettartamot, és értékes erőforrásokat, például nemesfémeket juttassunk vissza a nyersanyag-körforgásba. Célunk továbbá, hogy növeljük az újrahasznosított nyersanyagok arányát a kínált termékeinkben. Ezen intézkedések sikerét különböző KPI-k segítségével követjük nyomon. A "Visszavett mobileszközök" kulcsmutató például a visszavett mobileszközök arányát számszerűsíti a forgalomba hozott készülékek számához viszonyítva. Célunk, hogy ezt a számot folyamatosan növeljük. A KPI aktuális értéke megtalálható a legfrissebb CR jelentésben. A Magyar Telekomnál 2021-ben az összes hulladék 43%-a került újrahasznosításra. Az erről szóló adatok megtalálhatóak Fenntarthatósági Jelentés vonatkozó fejezetében.

Klímastratégiánk

Az energiatermelés a biológiai sokféleségre is nagy hatással van, mivel az éghajlatváltozás nagymértékben befolyásolja az ökoszisztémát és a biológiai sokféleséget. Így a Deutsche Telekom aktív elkötelezettsége az éghajlatvédelem mellett egyben a biológiai sokféleség megőrzése iránti elkötelezettséget is jelenti. A klímavédelem a vállalati felelősségvállalási stratégiánk kulcsfontosságú eleme. Ez biztosítja, hogy az éghajlatvédelmi intézkedések szorosan kapcsolódnak az alaptevékenységünkhöz. Integrált klímastratégiánk négy pilléren nyugszik: az értékláncból származó kibocsátások, megújuló energiák, energiahatékonyság és a lehetőségteremtés (pozitív éghajlatvédelmi hatások az ügyfeleink körében). Mind a négy pillérhez célokat és kulcsmutatókat határoztunk meg.
Többek között támogatjuk az erdőtelepítési projekteket az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A fák szén-dioxidot tárolnak, oxigént termelnek, szabályozzák a vízháztartást, élőhelyet biztosítanak számtalan fajnak és elősegítik a biológiai sokféleséget. A "Magenta Forest" keretei között egyesítjük a csoportszerte folyó projekteket, és tesszük egyértelművé, hogy sok kis gesztussal összességében nagy dolgokat lehet elérni. Már most túlléptük a 100 000 ültetett fára vonatkozó célunkat. 2022. május végéig a Deutsche Telekom és dolgozói 176 580 fát ültettek el a "Trillion Tree" Kampány keretében. A Green Pioneers közösségünk is elkötelezett az erdősítés témája mellett. A műszaki létesítmények gyepterületeinek jobb kihasználása érdekében egy apró erdőt ültettek, hogy elősegítsék a biológiai sokféleséget létesítményeinkben.
A Magyar Telekom klímastratégiája természetesen összhangban van a Deutsche Telekom klímastratégiájával. A klímastratégia szerves részét képezi a 2030-ig szóló fenntarthatósági stratégiának, céljai pedig elfogadásra kerültek a Science Based Target initiative által.
Az éves teljesülésekről a Fenntarthatósági Jelentésben számolunk be. 2021-ben a Magyar Telekom Csoport a 2015-ös bázisévhez képest 38%-os csökkentést ért el az összesített ÜHG kibocsátása terén.

Erdőirtás elleni fellépés

Mi azonban úgy látjuk, hogy nemcsak az erdősítéshez való hozzájárulás, hanem az erdőirtás megállítása is felelősségünk. A Deutsche Telekom elkötelezett az erdők és a fa, mint nyersanyag felelős felhasználása mellett. Legnagyobb hatásunkat a papírfogyasztásunkban látjuk. Papírmentes iroda projektünk célja, hogy 2025-ig a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük a papírfelhasználást a Csoport egészében. Ennek érdekében print-on-demand rendszereket vezettünk be, és a bérszámfejtési dokumentációt elektronikusan állítjuk elő. A nyomtatottról az online számlákra való folyamatos átállás szintén jól példázza a digitalizálásban rejlő biodiverzitási lehetőségeket. Ügyfeleink többsége már most is online kapja a számláit. 2018 óta csak olyan környezetvédelmi minősítésű irodai papírt szerzünk be egy papírnagykereskedőn keresztül, amely elnyerte a "Blue Angel" vagy a "Nordic Swan" tanúsítványt.

Szolgáltatásaink hatásai

Szolgáltatásaink nyújtása szintén hatással lehet a biológiai sokféleségre. A mobilkommunikáció alapja elektromágneses mezők használata hang- és adatátvitelhez. Az elektromágneses mezők környezetre gyakorolt hatásai kutatások és nyilvános viták tárgyát képezik. A Német Szövetségi Sugárvédelmi Hivatal szerint a tudomány jelenlegi állása szerint a határértékek betartása esetén nincs jele negatív hatásoknak.
Leányvállalatunk, a Deutsche Funkturm felelős a mobilkommunikációs hálózatunk infrastruktúrájának bővítéséért. A megfelelő helyszínek kiválasztásakor az építési engedélyezési eljárások során figyelembe vesszük az ökológiai szempontokat. Ezzel egyidejűleg a faji és növényi sokféleséget is támogatjuk. A természetvédelmi hatóságokkal és a Naturschutzbund Deutschland e.V.-vel (NABU) együttműködve a Deutsche Funkturm fákat és növényeket ültet, valamint fészkelőodúk és méhkaptárak kihelyezésével védi az őshonos állatok élőhelyét.
A mobiltornyokon fészkelő gólyák nem ritkák, mivel a tornyok jó védelmet nyújtanak a költési időszakban. Annak érdekében, hogy ne zavarjuk az állatokat, a karbantartási időközöket hozzájuk igazítjuk, és a lehető legkíméletesebben végezzük a zavarelhárítási munkálatokat. A Deutsche Telekom eseti alapon együttműködik a NABU-val.

Hozzájárulásunk a biológiai sokszínűség megőrzéséhez

A Deutsche Telekom emellett más biodiverzitással kapcsolatos kérdéseket is nagyon fontosnak tart, mint például a vízfogyasztás, valamint a fenntartható épületek és étkezdék. Annak ellenére, hogy lábnyomunk ezeken a területeken korlátozott, a következő intézkedéseket foganatosítottuk:

 • CO2-takarékos és optimálisan kihasznált távközlési épületek. További információk
 • Munkahelyi erőforráshatékonyság, beleértve a fenntartható irodaterületet és az étkezdékben előálló hulladék mennyiségi csökkentését. További információk
 • Munkavállalók által gondozott virágoskertek Telekom létesítmények területén.
  A Magyar Telekom több létesítményének területét adta már át közösségi kert használatra. További információk
 • A Telekom területén a ritka növényfajok védelme érdekében lehetőség szerint kerüljük a fűnyírást.
 • A Magyar Telekom székházának tetején tetőkert is található, melynek locsolását az esővíz gyűjtésével oldja meg a vállalat.

Ugyanakkor számos olyan terméket és megoldást kínálunk, amelyekkel csökkenthetőek a fenti környezeti hatások, pl.:

 • Infokommunikációs megoldások támogatják a vízfogyasztás és a vízgazdálkodási rendszerek átláthatóságát, valamint az állatok nyomon követését a veszélyeztetett fajok védelme érdekében.
  A Magyar Telekom ilyen projektje volt az Aggteleki Nemzeti Parkkal közös kereknyergű patkós orrú denevérek megfigyelése a Baradla-barlangban, valamint szürke farkasok nyomonkövetése.
  Legfrissebb együttműködés a Magyar Telekom és a WWF Magyarország között a természetes vízmegtartás projektek monitoring rendszerrel történő támogatása. Részletek
 • Infokommunikációs megoldásokkal hálózatba kapcsolt méhkaptárak támogatják a biológiai sokféleséget azáltal, hogy az érzékelők adatokat gyűjtenek a méhkaptárakból és továbbítják azokat a méhészekhez. További információk
 • Az 5G támogatja a mezőgazdaság digitalizációját. További információk
 • Olyan szervezetek, mint a Pro Wildlife e.V., a Bajor Madárvédelmi Egyesület és a Hellabrunn Állatkert a Deutsche Telekommal közösen gyűjtenek be használt végberendezéseket, és a bevételt a fajok védelmére fordítják. További információk