Sokszínű Telekom

Hiszünk abban, hogy a Fenntartható Fejlődési Célok megvalósulásáért tett erőfeszítéseinkkel vállalatként, munkáltatóként, közösségként és a társadalom tagjaként kötelességünk részt venni a kockázatok enyhítésében és a fenntarthatóság társadalmi, gazdasági és környezeti értékeinek érvényesítésében. Éppen ezért kiállunk a nemek közötti egyenlőség (SDG5), a tisztességes munka és gazdasági növekedés (SDG8) illetve az egyenlőtlenségek csökkentése (SDG10) mellett.

Politikáink és szabályzataink összefoglalják az esélyegyenlőség és diszkrimináció mentesség iránti elköteleződésünk sarokköveit. Vállalati kultúránkban, működésünk és folyamataink fejlesztésekor folyamatosan felülvizsgáljuk ezen értékek megvalósulását. Hiszünk abban, hogy sokféle hátterű és tudású csapataink a valódi innováció kulcsai. Különbözőségeinket értéknek tekintjük, nyitott és befogadó vállalati kultúrát építünk, ahol a vállalat segítségével és támogatásával hozhatod ki magadból a legtöbbet.

Kép leírása: Sokszínű és nyitott vállalati kultúráért

Sokszínű és nyitott vállalati kultúráért

Elkötelezetten állunk ki a diszkrimináció minden formája ellen. Ahhoz, hogy valóban befogadó, nyitott és mindenki számára biztonságos közeget építsünk, a felelősségvállalás az első lépés. Vállalati kultúránk lényeges elemeként eldöntöttük, hogy megismerjük saját tudattalan előítéleteink (unconscious bias) működését és megtanuljuk kezelni azokban a gyors döntési folyamatokban, amelyeket félrevihetnek. Létrehoztuk az első, magyar nyelvű online tananyagot azzal a kettős céllal, hogy vállalati kultúránk gerincévé tegyük, illetve szabad felhasználású tananyagként közreadva, más vállalatokat is támogassunk a diszkrimináció visszaszorításáért tett erőfeszítéseikben. A tananyag itt elérhető!

Kép leírása: Nők a Telekomban

Nők a Telekomban

A sokszínűség alapértéke mellett elkötelezett munkáltatóként kiemelten fontos célunk a nők vezetésben betöltött létszámarányának növelése. Évente publikált fenntarthatósági jelentésünk Munkatársaink fejezetében indikátorok alapján követjük nyomon a foglalkoztatási és bérezési adatokat munkavállalói szintenként és nemenként, illetve a gyermekvállalás miatti huzamos távollétről visszatérő munkavállalók arányát. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a hasonló típusú feladatokat ellátó kollégák között ne alakuljon ki indokolatlan kereseti különbség, és az eltérő jellegű munkát végzők közötti jövedelemarányok valóban a tényleges munkavégzés eltérésein alapuljanak. Célunk, hogy a munkavállalói életciklus minden fázisában biztosítsuk női munkavállalóink esélyegyenlőségét, és az élethelyzeteikhez igazodó fejlődést biztosítva lehetővé tegyük a tehetségek kibontakozását.

Kép leírása: Integrációs folyamatok

Integrációs folyamatok

Felelős vállalatként elkötelezettek vagyunk a különböző sérülékeny társadalmi csoportokból érkező munkavállalók munkaerőpiaci esélyegyenlőségének javítása mellett. Így különösen fontos számunkra, hogy munkáltatóként saját eszközeinkkel erőfeszítéseket tegyünk a hazai roma munkavállalók munkaerőpiaci helyzetének javítása érdekében. Mentorvállalatként részt veszünk az Integrom és a HRom munkaerőpiaci integrációs programokban. A programokban részt vevő fiatalokat pályázási tanácsadással, próbainterjúkkal, illetve önéletrajz írást érintő tanácsadással segítjük. Toborzási gyakorlatunkat ugyancsak integrációs elveinkhez igazítottuk. Ennek megfelelően lehetőséget biztosítunk a programokban részt vevő fiataloknak, hogy álláspályázatuk belső nyomon követését kérjék. A folyamatok során felvett munkatársaknak ugyancsak igény szerint belső mentort biztosítunk.

Kép leírása: Biztonságos tér mindenkinek

Biztonságos tér mindenkinek

Nyitott, befogadó és biztonságos munkahelyen szeretnénk dolgozni, ezért zéró toleranciát hirdetünk a zaklatás, szexizmus vagy a hátrányos megkülönböztetés minden formájával szemben. Arra bíztatjuk munkavállalóinkat, hogy hallassák hangjukat, amikor etikai elveinkbe ütköző viselkedéssel találkoznak és álljunk ki egymásért, ha hasonlót tapasztalunk. Tiszteljük és értékeljük különbözőségeinket és büszkék vagyunk arra, hogy a Telekomnál önmagunk lehetünk hovatartozásunktól függetlenül.