Környezeti háló

Szenzorokon alapuló környezeti monitoring rendszer

innovacio_kornyezeti_halo

 

Az emberek szeretnék egyre jobban megismerni a saját környezetük környezeti állapotát. Az erre szolgáló országos légszennyezettség-mérő hálózat lefedettsége igen gyenge (városonként általában egy, Budapesten 11 mérőpont), így egy sűrűbb mérőhálózat kiépítésével, a helyi lakókörnyezet állapotát is nyomon lehet követni.

A projekt célja volt kifejleszteni egy olcsó, így könnyen elterjeszthető környezeti szenzorokból álló, elsősorban levegőminőséget mérő, kísérleti rendszert, amely nem a jelenlegihez hasonló pontszerű mérésekkel, hanem egy „nagy egyedszámú hálózattal” alkalmas egy területen a levegő minőségének, jellemzőinek megállapítására. A begyűjtött adatokat adattárházba szervezve megfelelő interpolálási algoritmusokkal a mérőket nem tartalmazó területekre is megbízható adatokat tudunk így kalkulálni. A létrejövő információ tömeget portálon keresztül publikáljuk.

A téma keretében elkészült egy szenzor-kezelő alaplap terve és teljes programháttere, két szenzor, amely alkalmas CO és CHx mérésére, ezek technológiai leírásai, valamint az adatok ábrázolására szolgáló, városi környezetben CO terjedésre alkalmazható interpolációs matematikai modell. A projekt eredményeképp rendelkezésünkre áll a mérőegység működő prototípusa, a tervek, a teljes szerkezeti, technológiai leírás, továbbá az elméleti hátteret bemutató anyag.

A következő időszakban a kifejlesztett rendszer továbbfejlesztését tervezzük. A mérési adatok ábrázolására pedig egy modulszerűen beépülő megjelenítő felületet kell kialakítani (portál felület), mely a portálok szokásos eszközrendszere mellett képes különböző formákban megjeleníteni az információkat (pl.: táblázatos, grafikonok, térinformatikai megjelenítés).