Az MMTel szolgáltatások minőségi feltételei - elemző tanulmány

innovacio_ims_qos_tanulmany


Elemző tanulmány az IMS QoS (Quality of Service) paramétereknek a Multimedia Telephony Service (MMTel) szolgáltatások minőségére gyakorolt hatásáról.

Az IMS Multimedia Telephony Service szolgáltatást a 3GPP TS 22.173 és a 3GPP TS 24.173 szabványok definiálják. Az MMTel segítségével több multimédia szolgáltatás is igénybe vehető a hagyományos beszélgetések mellett, így például videó szolgáltatások, adatküldés, kiegészítő multimédia szolgáltatások. Az MMTel szolgáltatások esetében emellett több olyan kiegészítő szolgáltatás is elérhető, amely nagymértékben hasonlít a hagyományos 2G, valamint az ISDN rendszerekben elérhető szolgáltatásokra. A téma célkitűzése volt egy olyan elemző tanulmány készítése, amely áttekinti és elemzi a QoS paraméterek és az MMTel minőségének a kapcsolatát a Magyar Telekom hálózatában az MMTel szabványok alkalmazásának előkészítése végett. 

A téma keretében készített elemző tanulmányban áttekintettük a lehetséges szolgáltatásokat, a QoS biztosításához szükséges paramétereket, valamint vizsgáltuk a forgalmi osztályokat. A legfontosabb megállapításokat a következőkben foglaljuk össze. 

Az MMTel a hagyományos vezetékes szolgáltatások, illetve multimédia szolgáltatások elérhetőségét az IMS architektúrára alapozottan teszi lehetővé. Az IMS a multimédia folyamok elérhetőségét, kezelését és kontrollálhatóságát az IP hálózat, valamint a SIP jelzésprotokoll igénybevételével valósítja meg. Az IMS szabvány nem tartalmazza az összes, MMTel által alkalmazott funkciót, az IMS architektúra azonban hatékonyan alkalmazható az MMTel szolgáltatások megvalósítására is. 

Az MMTel szolgáltatások esetében a QoS szint biztosításának end-to-end jellegűnek kell lennie, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szolgáltatások minőségét a hívó és a hívott fél MMTel eszköze közötti teljes szakaszon biztosítania kell a rendszernek. A szolgáltatások minőségének alapját az MMTel szolgáltatásokat megvalósító IMS hálózat által garantált QoS paraméterek jelentik. A 3GPP által kidolgozott QoS architektúra segítségével az MMTel szolgáltatásokhoz is fix, garantált QoS szintet rendelhetünk.