Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Sajtóközlemények

A Matáv rendkívüli Közgyűlésének határozatai

Budapest, 1997. szeptember 29.

A Magyar Távközlési Részvénytársaság 1997. szeptember 29-én megtartott rendkívüli Közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

  • A Közgyűlés döntött a részvények névértékének megváltoztatásáról. Ennek értelmében az "A" sorozatú MATÁV részvények névértéke 10 000 Ft-ról 100 Ft-ra módosul.

  • Döntés született a Matáv 840 005 db "A" sorozatú bemutatóra szóló részvényének névre szóló részvényekre történő átalakításáról, részvénycserével.

  • A Közgyűlés döntött a szavazatelsőbbségi részvényről. Ennek értelmében a Matáv az 1997. évi LőVI. törvény 7. §-a (5)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezések végrehajtásaként úgy döntött, hogy a Társaság az állam javára a korábban, a Társaság létrejöttekor már kibocsátott 1 db, névre szóló, 10 000 Ft névértékű szavazatelsőbbségi részvényhez ("B részvény") kapcsolódó jogokat az Alapszabályban úgy módosítja, hogy az megfeleljen a hivatkozott törvényi rendelkezéseknek. Az állam tulajdonosi jogait e tekintetben a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gyakorolja.

  • A Közgyűlés kezdeményezi a Matáv "A" sorozatú részvényeinek bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére és ezt követően pedig más nemzetközi értéktőzsdékre.

  • A Közgyűlés módosította az Alapszabálynak az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseit (XI/2. pont). Ennek értelmében az alaptőke emelése során kibocsátandó új részvények tekintetében a részvényeseket csupán a Gt. 303. §-a (1) bekezdésének b) pontjával összhangban illeti meg elővásárlási jog.

  • A Közgyűlés az 1993. december 22-én elfogadott Alapszabálynak az eltelt időszak alatti, valamint a most befejeződött Közgyűlés által elfogadott módosításokat tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Matáv Rt. hatályos Alapszabályaként elfogadta.