Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Sajtóközlemények

Hatósági szerződést kötött az NMHH és a Magyar Telekom a fogyasztói érdekek érvényesítése céljából

Budapest, 2015. június 26. 10:00

Az NMHH az előfizetői jogok érvényesülése, valamint a jogszabályi előírásoknak való teljes körű megfelelés érdekében hatósági eljárás keretében vizsgálta a Magyar Telekom július 1-jei hatállyal bevezetni kívánt, a lakossági mobilszolgáltatások díjait érintő kétoldalú szerződésmódosítását. Az eljárás az NMHH és a Magyar Telekom között létrejött hatósági szerződéssel zárult, mely előremutató módon rendezte a módosítás kapcsán kialakult helyzetet és biztosítja az előfizetők jogainak érvényesülését.

A Magyar Telekom a hatósági szerződés kapcsán megerősítette, hogy a szolgáltató számára kiemelten fontos az előfizetői érdekek védelme, ezért az eljárás során mindvégig együttműködött a hatósággal. Ennek eredményeként a hatósági elvárásoknak megfelelően módosította és kiegészítette a 2015 májusában az előfizetőknek eljuttatott, 2015. július 1-jén hatályba léptetni kívánt kétoldalú szerződésmódosítási ajánlatára vonatkozó előfizetői tájékoztatást.

A szolgáltató vállalta, hogy a teljes körű tájékoztatás érdekében a szerződésmódosítási ajánlatról szóló közleményét kiegészíti és előfizetői figyelmét újabb értesítéssel hívja fel a módosítással kapcsolatos jogaikra, így arra, hogy amennyiben az előfizetők a kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlatra az ajánlat kézhezvételét követően 15 napon belül úgy nyilatkoznak, hogy azt nem fogadják el, az előfizetői szerződések változatlan feltételekkel hatályban maradnak. Az értesítést a számlás (postpaid) előfizetők a 2015. július 1-je után kézhez vett első számlájukon találják meg, míg a Domino (prepaid) előfizetők SMS-ben kapják meg, a kiegészítő tájékoztatás pedig a szolgáltató honlapján érhető el a www.telekom.hu/dijvaltozasok címen. A módosítás el nem fogadását az erre nyitva álló időszakban jelző előfizetők a szolgáltatásokat továbbra is a korábbi feltételekkel vehetik igénybe.

A kiegészítő tájékoztatás nem vonatkozik azokra az előfizetőkre, akik egyedi előfizetői szerződésüket 2015. május 1-jét követően, már a szolgáltató által közzétett új díjtételek elfogadásával kötötték meg.

A hatóság folyamatosan ellenőrizni fogja a hatósági szerződés teljesítését, a szolgáltató vállalja, hogy ezzel kapcsolatban tájékoztatja a hatóságot.

A hatóság üdvözli és fontos lépésnek tartja a szerződés megkötését, ezzel ugyanis lehetővé vált az eljárás gyors és eredményes lezárása, ami az érintett nagyszámú előfizető érdekét is szolgálja. Hangsúlyozza a hatóság ugyanakkor, hogy a piaci szereplőktől továbbra is elvárja a jogszabályi előírások teljes körű tiszteletben tartását és a jövőben is határozottan fel fog lépni ezek védelmében.

A szolgáltató és a hatóság a megállapodás megkötésével is kifejezte elkötelezettségét a fogyasztói érdekek hatékony védelme iránt.

Budapest, 2015. június 26.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Kommunikációs Igazgatóság

Magyar TelekomVállalati
kommunikációs igazgatóság