Gyanús linket tartalmazó SMS-t kaptál? Semmiképp NE kattints a linkre!
Olvasd el itt, hogy védekezhetsz a csalás ellen. Ha mégis letöltötted a kártékony alkalmazást, itt találsz segítséget az eltávolításához.
Gyanús linket tartalmazó SMS-t kaptál? Semmiképp NE kattints a linkre!
Olvasd el itt, hogy védekezhetsz a csalás ellen. Ha mégis letöltötted a kártékony alkalmazást, itt találsz segítséget az eltávolításához.

Sajtóközlemények

Döntések a Magyar Telekom Éves Rendes Közgyűlésének napirendjén szereplő kérdésekben

Budapest, 2020. április 24. 18:00

A Magyar Telekom Igazgatósága a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti felhatalmazás alapján eljárva ma jóváhagyta a Társaság 2019. évi auditált konszolidált és egyedi éves beszámolóját, és döntött részvényenként 20 Ft osztalék kifizetéséről a 2019. évi eredmény után. Az igazgatósági ülésen igazgatósági, felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagokat is választottak, és elfogadták a Magyar Telekom Javadalmazási Politikáját. Végül az Igazgatóság megválasztotta a Társaság könyvvizsgálóját.

május 31-éig az osztalékfizetésről szóló döntés utólagos jóváhagyására kezdeményezik a Közgyűlés összehívását, az osztalék kifizetésére – a fentiektől eltérően – csak a Közgyűlés utólagos jóváhagyását követően kerülhet sor.

Az Igazgatóság döntött Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására szóló felhatalmazásról, amely a tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívüli kereskedésre, a döntéstől számított 18 hónapos időtartamra vonatkozik. A felhatalmazás célja a Magyar Telekom 2020-ra szóló részvényesi javadalmazási programjának megalapozása; valamint részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetése.

Ezt követően az Igazgatóság elfogadta a Társaság 2019. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését. Megállapításra került továbbá, hogy a Társaság igazgatósági tagjai az előző üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látták el, ezért a felmentvényt megkapták a 2019. évi üzleti évre. (A felmentvényre vonatkozó határozatok a Közgyűlés általi jóváhagyással lépnek hatályba.)

A Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának választották Daria Dodonovát és Fekete Gábort 2022. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2022. évi Éves Rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatásuk az Éves Rendes Közgyűlés napjával jár le.

Az Igazgatóság a Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága tagjainak választotta 2020. június 1-jétől Dr. Borbély Attilát, Dorogházi Krisztinát és Szakonyi Andrást. A Felügyelőbizottság tagjai lesznek továbbá 2020. június 1-jétől: Lichnovszky Tamás és Varga Zsoltné. Megbízatásuk 2022. május 31-ig szól azzal, hogy amennyiben a 2022. évi Éves Rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az Éves Rendes Közgyűlés napjával jár le.

Az Igazgatóság 2020. június 1-jétől megválasztotta Demeter Csabát a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelőbizottsága munkavállalói képviselő póttagjának, Romhányi Júlia Barbarát pedig a Felügyelőbizottság független póttagjának és az Auditbizottság póttagjának.

Az Igazgatóság döntött a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjainak tiszteletdíjáról. Az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíjáról nem született döntés. Ezt követően az Igazgatóság az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Magyar Telekom Nyrt. Javadalmazási Politikáját.

Végül az Igazgatóság a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának választotta meg a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t a 2020. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására 2021. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2020. évi üzleti évet lezáró Közgyűlés 2021. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2020. évi üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra, valamint jóváhagyta az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát..