Nyírbátor kistérség

Nyírbátor kistérség

Projekt neve: Hálózati infrastruktúra létrehozása című pályázati konstrukció

A projekt címe: „A legmodernebb technológiára épülő szélessávú hálózati infrastruktúra kiépítése a Nyírbátori kistérségben”

A Támogatási szerződés száma: GOP-3.1.1-07/1-2008-0018

A projekt megvalósításának kezdete és vége: 2008.11.15 – 2010.08.31

Az elnyert támogatás összege: 123.857.814,- Ft

A projekt leírása: Jelen pályázat célja a Nyírbátori kistréségen belül Bátorliget, Nyírpilis, Ömböly, Nyírmihálydi, Nyírvasvári és Nyírderzs települések szélessávú hálózati infrastruktúrájának kiépítése. A fent megjelölt településeken a T-Kábel Magyarország Kft. KTV (KábelTv) technológián alapuló szélessávú hálózatot kíván kiépíteni, amely a szélessávú internet szolgáltatás biztosításán túl alkalmas minimális többletfejlesztéssel egyéb szolgáltatások pl. KTV, telefon, térfigyelés elérésére is. A fejlesztés során a települések legalább 95%-át elérő eléréséi hálózat épül ki.
Szükséges infrastruktúra fejlesztés kiépítés: gerinchálózati internet szolgáltató központi csatlakozása, így a szolgáltatás határpontja Nyírvasváriban lesz. A bázisállomást 1 óra áthidalású szünetmentes áramforrás védi a hálózat-kimaradástól, valamint a feszültség-ingadozástól és a túlfeszültségtől is.
Mind a 6 érintett településen új vezetékes elosztóhálózat épül, ennek előfizetői felülete az internet elérés mellett pótlólagos beruházásokkal további igénybe vehető szolgáltatások (IP telefon, kábeltelevízió műsorjel-elosztás, videó konferencia, biztonsági és jelzőrendszerek, stb) elérésének lehetőségét biztosítja a felhasználók számára.

A projekt megvalósítása

Az építési engedélyköteles szakaszok tervezési, engedélyeztetési feladatai a jogerős építési engedély megszerzésével lezárultak. Az áramszolgáltató hálózatának alkalmassá tételi tervei, valamint az erősáramú tápellátáshoz szükséges tervek elkészültek, azokat az áramszolgáltató jóváhagyta.
A kivitelezési munkálatokhoz szükséges építési anyagok leszállításra és beépítésre kerültek.

A munkaterület átadások megtörténtek. Az áramszolgáltató hálózatának alkalmassá tétele, valamint az erősáramú tápellátás kiépítése befejeződött. Az infrastruktúraépítési, kábelezési, szerelvényezés, beüzemelési munkálatok minden érintett területen befejeződtek. A használatbavételi engedély megkérése megtörtént, az NHH a használatbavételi engedélyt megadta, jogerőre emelkedése folyamatban van.

2010.07.31-el bezárólag valamennyi NHH használatbavételi engedély jogerőre emelkedett.

Internet oktatás

A pályázatban vállalat ingyenes internet oktatások megtartásra kerültek településenként külön-külön 2010. július 19. és július 30-a között. Előzetesen a helyi önkormányzatokkal egyeztettünk az oktatások helyszíneivel és időpontjaival kapcsolatban, továbbá plakáton is kihirdetésre kerültek az oktatások. Ennek köszönhetően a projekt 6 településén összesen 56-an vettek részt rajtuk, amit a jelenléti ívek is igazolnak.

Az oktatásokon az alábbi témák kerültek bemutatásra, gyakorlásra:

  • Az internet működése
  • Internetes böngészés, levél fogadás, információgyűjtés az internetről
  • Pénz és idő spórolás az internet használatával
  • Ügyintézés, csekkbefizetés interneten
  • Olcsó és gyors vásárlás az interneten keresztül
Települések Lakosságszám Hol volt az oktatás? Mikor volt az oktatás? Jelenlévők száma
Bátorliget 735 Általános Iskola 2010. július 19. - hétfő
2010. július 20. - kedd
5
Nyírderzs 598 Művelődési ház 2010. július 21. - szerda
2010. július 22. - csütörtök
12
Nyírmihálydi 2 005 Általános Iskola 2010. július 23. - péntek
2010. július 24. - szombat
16
Nyírpilis 836 Kisebbségi Ház 2010. július 26. - hétfő
2010. július 27. - kedd
9
Nyírvasvári 1 944 Teleház 2010. július 28. - szerda
2010. július 29. - csütörtök
5
Ömböly 425 Művelődési ház 2010. július 30. - péntek 9

Nyilvános internet hozzáférési pontok létesítése

2 helyen telepítettünk nyilvános internet hozzáférési pontokat a kivitelező Synergon Informatikai Nyrt-vel:

  • 4343 Bátorliget, Szabadság tér 1. (Polgármester Hivatal épülete) – 1 db számítógép
  • 4364 Nyírmihálydi, Posta krt. 2. (Polgármester Hivatal épülete) – 1 db számítógép

Mindkét helyen a Hivatal nyitvatartási rendjének megfelelően mehetnek be és vehetik igénybe a helyi lakosok az szolgáltatást, melyhez a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja ingyenesen az internet elérhetőséget.

Szolgáltatásaink

Telefon

Internet

TV

Kedvezményezett

Magyar Telekom Nyrt.;
1013 Budapest,
Krisztina krt. 55.
Telefon: + 36 1 458 0000
(H-P, 8-17h)

Pályázatkiíró / Irányító Hatóság

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Infovonal: 06 40 638-638
www.nfu.hu

Közreműködő szervezet

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Cím: 1139 Budapest, Váci út 83.
Telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 200 617
www.magzrt.hu

ujmagyarorszag_fejlesztesi_terv.jpg