Vásárosnamény kistérség

Vásárosnamény kistérség

Projekt neve: Hálózati infrastruktúra létrehozása című pályázati konstrukció

A Projekt címe: „A legmodernebb technológiára épülő szélessávú hálózati infrastruktúra kiépítése a Vásárosnaményi kistérségben”

A Támogatási szerződés száma: GOP-3.1.1-07/1-2008-0032

A projekt megvalósításának kezdete és vége: 2008.11.15 – 2010.09.30

Az elnyert támogatás összege: 137.317.518,- Ft

A projekt leírása: Jelen pályázat célja a Vásárosnaményi kistréségen belül Beregdaróc, Barabás, Hetefejércse, Mátyus, Olcsva, Tákos, Tiszakerecseny, Tiszavid települések szélessávú hálózati infrastruktúrájának kiépítése. A fent megjelölt településeken a T-Kábel Magyarország Kft. KTV (KábelTv) technológián alapuló szélessávú hálózatot kíván kiépíteni, amely a szélessávú internet szolgáltatás biztosításán túl alkalmas minimális többletfejlesztéssel egyéb szolgáltatások pl. KTV, telefon, térfigyelés elérésére is. A fejlesztés során a települések legalább 95%-át elérő eléréséi hálózat épül ki.
Szükséges infrastruktúra fejlesztés kiépítés:
A kistérség 8 településének területét a Tisza folyó szeli át, amely a 8 településből 1-et, Olcsva települést a többiektől elválaszt. Ezen okból a települések ellátást 2 fejállomással kívánjuk megoldani. A gerinchálózati internet-szolgáltató központi csatlakozásai, így a szolgáltatás határpontjai Beregdaróc és Vásárosnamény lesznek. A bázisállomást 1 óra áthidalású szünetmentes áramforrás védi a hálózat-kimaradástól, valamint a feszültség-ingadozástól és a túlfeszültségtől is.
Mind a 8 érintett településen új vezetékes elosztóhálózat épül, ennek előfizetői felülete az internet elérés mellett pótlólagos beruházásokkal további igénybe vehető szolgáltatások (IP telefon, kábeltelevízió műsorjel-elosztás, videó konferencia, biztonsági és jelzőrendszerek, stb) elérésének lehetőségét biztosítja a felhasználók számára.

A projekt megvalósítása

Az építési engedélyköteles szakaszok tervezési, engedélyeztetési feladatai a jogerős építési engedély megszerzésével lezárultak. Az áramszolgáltató hálózatának alkalmassá tételi tervei, valamint az erősáramú tápellátáshoz szükséges tervek elkészültek, azokat az áramszolgáltató jóváhagyta.
A kivitelezési munkálatokhoz szükséges építési anyagok leszállításra és beépítésre kerültek.

A munkaterület átadások megtörténtek. Az áramszolgáltató hálózatának alkalmassá tétele, valamint az erősáramú tápellátás kiépítése befejeződött. Az infrastruktúraépítési, kábelezési, szerelvényezés, beüzemelési munkálatok minden érintett területen befejeződtek.

A használatbavételi engedély megkérése megtörtént, az NHH a használatbavételi engedélyt megadta és jogerőre is emelkedett.

Internet oktatás

A pályázatban vállalat ingyenes internet oktatások megtartásra kerültek településenként külön-külön 2010. szeptember 13. és 25. között. Előzetesen a helyi önkormányzatokkal egyeztettünk az oktatások helyszíneivel és időpontjaival kapcsolatban, továbbá plakáton is kihirdetésre kerültek az oktatások. Ennek köszönhetően a projekt 8 településén összesen 64-en vettek részt rajtuk.

Az oktatásokon az alábbi témák kerültek bemutatásra, gyakorlásra:

  • Az internet működése
  • Internetes böngészés, levél fogadás, információgyűjtés az internetről
  • Pénz és idő spórolás az internet használatával
  • Ügyintézés, csekkbefizetés interneten
  • Olcsó és gyors vásárlás az interneten keresztül

Nyilvános internet hozzáférési pontok létesítése

2 helyen telepítettünk nyilvános internet hozzáférési pontokat a kivitelező Synergon Informatikai Nyrt-vel:

  • 4937 Barabás, Árpád út. 7-9. (Polgármester Hivatal épülete) – 1 db számítógép
  • 4826 Olcsva, Kossuth út 2. (Polgármester Hivatal épülete) – 1 db számítógép

Mindkét helyen a Hivatal nyitvatartási rendjének megfelelően mehetnek be és vehetik igénybe a helyi lakosok az szolgáltatást, melyhez a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja ingyenesen az internet elérhetőséget.

Szolgáltatásaink

Telefon

Internet

TV

Kedvezményezett

Magyar Telekom Nyrt.;
1013 Budapest,
Krisztina krt. 55.
Telefon: + 36 1 458 0000
(H-P, 8-17h)

Pályázatkiíró / Irányító Hatóság

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Infovonal: 06 40 638-638
www.nfu.hu

Közreműködő szervezet

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Cím: 1139 Budapest, Váci út 83.
Telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 200 617
www.magzrt.hu

ujmagyarorszag_fejlesztesi_terv.jpg