DELFIN Díj 2016

A Magyar Telekom 2008-ban megalapította a DELFIN Díjat, melyet évente ítél oda különböző kategóriákban a legfenntarthatóbb1beszállítóinak. A Díjat 2013-tól már nemcsak saját beszállítói között hirdeti meg, hanem minden Magyarországon tevékenykedő vállalkozás pályázhat az elismerésre

A DELFIN Díj olyan vállalkozások elismerésére szolgál, amelyek fenntartható fejlődés iránti elkötelezettsége kimagasló, tevékenységükhöz viszonyított fenntarthatósági teljesítménye példamutató.

A pályázat célja

A DELFIN Díj odaítélésével a Magyar Telekom a fenntartható fejlődés gondolatának népszerűsítését szeretné elősegíteni, és az azért tett aktivitásokat kívánja elismerni.

Pályázati követelmények

A DELFIN Díj 2016-ra csak Magyarországon bejegyzett és tevékenykedő vállalatok pályázhatnak. A pályázat keretében csak olyan működő projektet, programot fogadunk el, melyet a 2016-ban már megvalósult (koncepciók és tervek nem képezhetik a pályaművek anyagát).

A pályázat kötelező tartalmi elemei:

 • A pályázati adatlap I. kitöltése
 • A pályázati adatlap II. kitöltése, az alábbiak szerint:
  • A szervezet tevékenységét bemutató szöveges rész. (max. 300 szó)
  • A szervezet fenntarthatósági szempontú általános bemutatása a társadalmi – gazdasági – környezetvédelmi hármas pillér mentén. Ebben a részben kerüljenek bemutatásra az 5. pontbeli, a pályázó vállalatra vonatkozó adatok. (egyenként max. 150 szó)
  • A szervezet kiemelkedő tevékenységének részletes bemutatása az alábbi témák egyike alapján (max. 1500 szó):
   • 1. kategória Megvalósult innováció a fenntarthatóság érdekében (társadalmi és környezeti hatások pozitív irányú megváltoztatása)
   • 2. kategória Esélyegyenlőség támogatása, diszkrimináció-mentesség segítése vállalaton belül és kívül
   • 3. kategória Klímavédelemmel kapcsolatos beruházás és fejlesztés
   • 4. kategória Fenntarthatósági tudatformálás, oktatás

A pályázatokat az egyes részekhez megadott terjedelemben, magyar nyelven kérjük elkészíteni.

A pályázat benyújtása:

A pályázatot elektronikusan formában kell elkészíteni és benyújtani a következő e-mail-címen: fenntarthatosag@telekom.hu
Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni „DELFIN 2016”
A pályázat benyújtásával a pályázó igazolja, hogy azt a pályázati feltételek ismeretében, annak megfelelően készítette el,hozzájárul annak közzétételéhez; valamint kijelenti, hogy az abban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.
Korábbi kiírásokban már nyertes pályázat nem indulhat a mostani kiírásban.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 1.

Pályázat elbírálásának módja

A pályázatokat szakmai zsűri értékeli és rangsorolja az alábbiak szerint:

 • A pályázó vállalatra vonatkozó adatok:
  • Felelős vállalatirányítás (0-5 pont) 
   Milyen irányítási modellt követ a vállalat, és hogyan valósul meg ennek a gyakorlati alkalmazása, mennyire átlátható
  • Etikai megfelelés biztosítása (0-5 pont)
   Hogyan biztosítja a vállalat a tisztességes üzleti magatartás, valamint a jogi és etikai normáknak való megfelelést?
  • Környezeti teljesítmény (0-5 pont)
   Milyen környezeti mérőszámokat használ a vállalat és hogy követi ezek alakulását, milyen céljai vannak?
  • Környezetközpontú menedzsment rendszer (0-5 pont)
   Milyen menedzsment rendszert használ a vállalat?
  • Klímavédelem (0-5 pont)
   Milyen szén-dioxid csökkentési lépéseket tesz a vállalat?
  • Foglalkoztatási gyakorlat (0-5 pont)
   Hogyan biztosítja a vállalat a diszkriminációmentességet, az egyenlő bánásmódot, a munkahelyi sokszínűséget?
  • Vállalati állampolgárság (0-5 pont)
   A vállalat mint a társadalom része, hogyan járul hozzá a társadalmi célokhoz (önkéntes munka, adományozás stb.)?
  • Esélyegyenlőség (0-5 pont)
   Hogyan biztosítja a vállalat az egyenlő esélyeket munkavállalói és ügyfelei számára?
 • Valamint a választott témára vonatkozó adatok:A választott témában mind a 4 fenti szempont mentén kerüljön bemutatásra a megoldás. Ha valamelyik szempont nem kerül kifejtésre, arra a zsűri automatikusan 0 pontot ad.
  • A megoldás újszerűsége, jelentősége az adott iparági gyakorlatokhoz képest (0-10 pont)
  • A megoldás társadalmi dimenzióban elért teljesítménye (0-10 pont)
  • A megoldás gazdasági dimenzióban elért teljesítménye (0-10 pont)
  • A megoldás környezeti dimenzióban elért teljesítménye (0-10 pont)

A Bíráló Bizottság tagjai

 • Bodó Péter – a Route 4 you alapítója
 • György Bence, az origo főszerkesztője, a Fenntarthatósági Média Klub képviselője
 • Dr. Pataki György, a Budapesti Corvinus Egyetem docense
 • Szomolányi Katalin, a Magyar Telekom fenntarthatósági központjának vezetője

Díjak

 • Botos Péter üvegművész erre az alkalomra készített alkotása,
 • Kiállítási lehetőség a Fenntarthatósági Nap elnevezésű, szeptember végi fesztiválkonferencián
 • 2-3 perces, a nyertes pályázatot bemutató film és ennek online promóciója
 • nyertes KKV esetén:
  • Next Business Comfort M +2 GB mobilnettel (havidíj 12 hónapig 100% kedvezmény)
  • Korlátlan böngészés és e-mail opció (féltörthavi havidíjra 100% kedvezmény, maximum 12 naptári hónapig)
  • Office 365 Vállalati Prémium csomag (havidíj 12 hónapig 100% kedvezmény)
 • nyertes nagyvállalat esetén:
  • bemutatkozási és kiállítási lehetőség a T-Systems Magyarország 2016-os Symposiumán

A Díj átadása

A DELFIN Díjat ünnepélyes keretek között a XVII. Magyar Telekom Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetésén adjuk át 2016. június 10-én a Magyar Telekom székházában (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.)

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a fenntarthatosag@telekom.hu e-mail címen tehetik fel.

Kapcsolódó dokumentumok