A Megfelelőségi program

A Megfelelőségi program kidolgozása

A Magyar Telekom Csoport vezetősége és igazgatósága elkötelezett arra, hogy a Magyar Telekom Csoport (továbbiakban: "Magyar Telekom" vagy "Csoport") minden üzleti tevékenységét a legszigorúbb jogi és etikai normák szerint folytassa. Ezen elkötelezettség eredményeképp alkottuk meg a Magyar Telekom Vállalati megfelelőségi programját (továbbiakban: Megfelelőségi program"), melynek célja olyan belső kultúra megteremtése, ahol a "tisztelet és megbecsülés" az egyik legfontosabb érték. A Megfelelőségi program minden Magyar Telekom által irányított Csoport tagvállalatnál bevezetésre került.

A Vállalati megfelelőségi program a Magyar Telekom Csoport minden testületére, szervezetére és munkavállalójára, valamint a tanácsadókra, megbízottakra, képviselőkre és minden olyan személyre vagy szervezetre vonatkozik, amely a Csoport vagy annak leányvállalata nevében végez munkát. Elvárjuk továbbá, hogy üzleti partnereink, szállítóink és ügyfeleink hasonló etikus módon cselekedve támogassanak bennünket e törekvésben. Ilyenformán a Magyar Telekom Vállalati megfelelőségi programjának bizonyos elemei nem csak a Magyar Telekom Csoport munkavállalóira vonatkoznak, hanem azokra is, akikkel üzleti kapcsolatban állunk. A Magyar Telekom Vállalati megfelelőségi programja biztosítja, hogy a Csoport üzleti tevékenységét az alkalmazandó törvények és jogszabályok legmesszemenőbb figyelembe vételével és betartásával tudatosan, a legmagasabb szintű képzéssel és elkötelezettséggel folytassa. Ez olyan irányelvek és eljárások megvalósítását kívánja meg, amelyek kezelik a potenciális megfelelőségi kockázatokat, valamint meghatározott folyamatokat vezetnek be a megfelelőség gyanított vagy valós hiányának jelentése, kivizsgálása, nyomon követése és korrekciója érdekében.

megfeleloseg_548x346

A Megfelelőségi program elemeit folyamatosan frissítjük az iparág, a működés földrajzi helye, az üzleti körülmények, a kultúra, a kockázatok és a nemzetközi legjobb gyakorlatok figyelembe vételével.

A Megfelelőségi program tükröződik a Működési Kódexben, melyet minden Magyar Telekom munkavállaló elfogad, szállítóink számára pedig elérhető a Magyar Telekom Beszerzés weboldalán.

A Megfelelőségi program működtetése és figyelemmel kísérése a Csoport megfelelőségi vezető felelősségi körébe tartozik.