Fenntarthatósági Stratégia

A Magyar Telekom fenntarthatósági tevékenységét az érvényben lévő Fenntarthatósági stratégiában leírtaknak megfelelően végzi; jelenleg a negyedik, 2016-2020-as stratégia keretében.

Fenntarthatósági víziónk

Felismerve a fenntartható fejlődés fontosságát – valamint a tényt, hogy ez a jövő üzleti tevékenységéhez alapvető fontosságú, a Magyar Telekom Csoport kötelezettséget, felelősséget vállal arra nézve, hogy működését, vállalatirányítását, tevékenységeit ennek szellemében végzi Magyarországon és minden országban, ahol üzletileg vagy együttműködés formájában megjelenik. Ez nemcsak a vállalatcsoport hosszú távú sikerét rejti magában, hanem a régióban betöltött szerepén, valamint a szolgáltatásain keresztül a társadalom, a környezet és a gazdaság számára is jelentős pozitív hatással bír.

A Magyar Telekom Csoport fenntarthatósági szemléletét a fenntarthatóság hármas pillére mentén – környezet – társadalom - gazdaság – alakította ki, és olyan fenntarthatósági értékeket foglal magába, mint a klímavédelem, élhető és egészséges környezet, fenntartható társadalom, sokszínűség, társadalmi szolidaritás, digitális felzárkóztatás, fenntartható termékek és szolgáltatások, tisztességes üzlet, átláthatóság.

BE SMARTER! – 4. Fenntarthatósági Stratégia (2016-2020)

A 2016-2020 időszakra szóló stratégia kereteit az előző időszak elért eredményein túl befolyásolták a felelős befektetői elvárások, EU-s irányelvek, iparági, illetve vállalati trendek és a helyi, azaz magyar viszonyok, valamint a fogyasztói magatartás.

A Magyar Telekom 4. Fenntarthatósági Stratégiájának fő célkitűzése, hogy váljon a fenntarthatóság a Telekom üzletének részévé. Ez csak úgy biztosítható, ha a fenntarthatóság mindhárom pillérét tekintve teljeskörűek, hitelesek és innovatívak vagyunk. A 2020-ig tartó stratégia három fókuszterülete a klímavédelem, a képzés és tudatformálás, valamint a fenntarthatóság elősegítése a digitalizációval.

  • Klímavédelem:

Célunk, hogy ügyfeleink is legyenek klímatudatosak, és mint hiteles és felelős vállalat, segítsük őket ebben. Ambiciózus célkitűzésünk, hogy bevételt generáljunk klímavédelmi tevékenységünkből, hiszen az infokommunikációnak ebben különösen jó lehetőségei vannak, emellett pedig 100 000 tonna CO2 alá szorítsuk a Magyar Telekom Csoport tényleges kibocsátását. Ezek érdekében a kibocsátáscsökkentési feladatok mellett kimondottan „zöld” szolgáltatások kialakításán is dolgoznunk kell.

KPI: csoport szinten 100 000 tonna alá csökkenteni a CO2 kibocsátást

KPI: bevételt generálni a klímavédelemből

  • Edukáció:

Szerepet kívánunk vállalni abban, hogy a lakosság és az ügyfeleink képzettebbek lehessenek. Célunk, hogy képzéseink révén a stratégiai időszak végére Magyarországon 1 millió embert érjünk el direkt vagy indirekt módon. Ezeket a képzéseket elsősorban két területre koncentráljuk: a digitális felzárkóztató programokra és az iparági utánpótlásra.

KPI: 1 millió digitálisan képzettebb ember Magyarországon

  • Fenntarthatóság elősegítése a digitalizációval:

Fenntartható digitális vállalatként egyértelmű elvárásunk, hogy használjanak ügyfeleink is fenntartható digitális szolgáltatásokat. Ehhez egyrészt törekszünk felelős marketingre és olyan aktivitásokra, melyek másokat is képessé tesznek (enablement), inspirálnak és a megosztáson alapulnak. Ezekhez kapcsolódóan pedig azt a célt tűztük ki, hogy a Magyar Telekom mint fenntartható vállalat ismertsége érje el az 50%-ot.

KPI: a Magyar Telekom, mint fenntartható vállalat ismertsége érje el az 50%-ot