A KÁRRENDEZÉS MENETE

Mit kell tenned a külföldön felmerült egészségügyi ellátást, utazási segítségnyújtást igénylő vagy jogvédelemmel összefüggő káresemény esetén?

Kedves Ügyfelünk!

Az Ukrajnában kialakult helyzet miatt fontos tájékoztatnunk, hogy a Telekom Utasbiztosítás nem nyújt fedezetet azokra az esetekre, amikor a biztosított a Magyar Külügyminisztérium kifejezett ajánlása ellenére nem javasolt célországba, térségbe utazik, és a bekövetkezett esemény ezzel közvetlen összefüggésben áll.
A biztosító kockázatviselése háborús, polgárháborús cselekménnyel, harci eseménnyel, felkeléssel, lázadással, zavargással közvetlen összefüggésben bekövetkezett eseményekre sem terjed ki.
Kérjük, a nem javasolt célországokról tájékozódjon a Külügyminisztérium honlapján, ahol az „utazásra javasolt/nem javasolt” kategória változásairól naprakész információk találhatóak.

Hívd a +36 1 458 4465-ös telefonszámot legkésőbb 48 órán belül

A biztosítási esemény bekövetkezését követően azonnal, illetve – amennyiben a biztosított állapota vagy a körülmények a Biztosító azonnali értesítését nem tették lehetővé – legkésőbb 48 órán belül hívd a biztosító megbízottját, a Europ Assistance Magyarország Kft. telefonos ügyfélszolgálatát, mondd be a nevedet, a születési időpontodat, a biztosítótól SMS-ben kapott kötvényszámot, majd mondd el a problémádat.

Tájékoztatunk, hogy a biztosító megbízottja egyéb adatokat is elkérhet, ha az előző adatok alapján nem állapítható meg teljes biztonsággal a személyazonosságod.

Ha a biztosított a fentiekek szerint nem értesítette a biztosítót vagy megbízottját, a biztosító a felmerült, számlával igazolt költségeket maximum 50 000 Ft összeghatárig utólag is megtéríti.

Segítséget nyújtunk neked külföldön

A biztosító megbízottja segítséget nyújt a külföldön bekövetkezett biztosítási események kapcsán, ezen belül megszervezi:

 • az egészségügyi ellátást betegség, baleset esetén (orvos küldése, kapcsolattartás a kórházzal, kezelőorvossal, biztosítottal és hozzátartozóival),
 • a betegszállítást, a beteg vagy a holttest hazaszállítását,
 • az egészségügyi ellátással összegfüggő segítségnyújtási szolgáltatásokat (beteglátogatás, tartózkodás meghosszabbítása, idő előtti hazautazás stb.),
 • a jogvédelemmel összefüggő szolgáltatásokat (pl. ügyvéd kirendelése).

A biztosító megbízottja kifizeti a külföldi szolgáltatót

A Europ Assistance Magyarország Kft. az általa szervezett szolgáltatások ellenértékét a szolgáltató felé közvetlenül egyenlíti ki a szolgáltatások és fedezeti összegek táblázat szerinti biztosítási összegek erejéig.

Szerezd be még külföldön a kárrendezéshez szükséges dokumentumokat

Az alábbiakban felsorolt, a biztosítási események kapcsán felmerült és indokolt költségeket igazoló dokumentumok szükségesek a kárrendezéshez:

 • egészségügyi ellátással, utazási segítségnyújtással, illetve jogvédelemmel összefüggő külföldön kifizetett számlák, a feltételekben foglaltak szerint,
 • a baleset-biztosítással összefüggő szolgáltatások dokumentumai,
 • a poggyászbiztosítással vagy poggyászkésedelemmel összefüggő kárigények dokumentumai.

Értesítsd a biztosító megbízottját hazaérkezést követően

Az utólagos kárrendezés a biztosító utasbiztosítási vezérügynökségén, a Meira Kft.-nél az alábbi címen történik:

1137 Budapest, Szent István krt. 22.

telefon: +36 1 238 0760, +36 1 238 0761

fax: +36 1 349 2478

A felmerült biztosítási eseményekkel kapcsolatos kárigényeket és ezeket igazoló dokumentumat jutasd el a fenti címre.

A biztosító megbízottja megtéríti a külföldön felmerült költségeidet

A biztosító a kárrendezési igények és azokat igazoló dokumentok beérkezését követően a költségeket 15 munkanapon belül rendezi a szolgáltatások és fedezeti összegek táblázat szerinti biztosítási összegek erejéig.

Hívd a +36 1 458 4465-ös telefonszámot legkésőbb 48 órán belül

A biztosítási esemény bekövetkezését követően azonnal, illetve – amennyiben a biztosított állapota vagy a körülmények a Biztosító azonnali értesítését nem tették lehetővé – legkésőbb 48 órán belül hívd a biztosító megbízottját, a Europ Assistance Magyarország Kft. telefonos ügyfélszolgálatát, mondd be a nevedet, a születési időpontodat, a biztosítótól SMS-ben kapott kötvényszámot, majd mondd el a problémádat.

Tájékoztatunk, hogy a biztosító megbízottja egyéb adatokat is elkérhet, ha az előző adatok alapján nem állapítható meg teljes biztonsággal a személyazonosságod.

Ha a biztosított a fentiekek szerint nem értesítette a biztosítót vagy megbízottját, a biztosító a felmerült, számlával igazolt költségeket maximum 50 000 Ft összeghatárig utólag is megtéríti.

Segítséget nyújtunk neked külföldön

A biztosító megbízottja segítséget nyújt a külföldön bekövetkezett biztosítási események kapcsán, ezen belül megszervezi:

 • az egészségügyi ellátást betegség, baleset esetén (orvos küldése, kapcsolattartás a kórházzal, kezelőorvossal, biztosítottal és hozzátartozóival),
 • a betegszállítást, a beteg vagy a holttest hazaszállítását,
 • az egészségügyi ellátással összegfüggő segítségnyújtási szolgáltatásokat (beteglátogatás, tartózkodás meghosszabbítása, idő előtti hazautazás stb.),
 • a jogvédelemmel összefüggő szolgáltatásokat (pl. ügyvéd kirendelése).

A biztosító megbízottja kifizeti a külföldi szolgáltatót

A Europ Assistance Magyarország Kft. az általa szervezett szolgáltatások ellenértékét a szolgáltató felé közvetlenül egyenlíti ki a szolgáltatások és fedezeti összegek táblázat szerinti biztosítási összegek erejéig.

Letölthető feltételek és tájékoztatók

Biztosítási feltételek

Ügyféltájékoztató

Kérdésed van?

Hívd ügyfélszolgálatunkat a 1414-es telefonszámon (a Telekom magyarországi mobilhálózatából díjmentes, más hálózatból belföldi kék szám díjazása szerint hívható).