Eszközbiztosítás

Az Eszközbiztosítás a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. és a Magyar Telekom Nyrt. között létrejött csoportos biztosítás, amelyhez a készülékvásárláskor lehet biztosítottként csatlakozni. A biztosított készüléket ért biztosítási esemény esetén a készülék javításáról vagy cseréjéről a Biztosító Szervizpartnere gondoskodik, a Biztosító pedig megtéríti a készüléked javításának vagy - ha a javítás nem lehetséges vagy nem gazdaságos - cseréjének a költségét közvetlenül a Szerviznek, a készülék árának megfelelő biztosítási összeg terhére és erejéig. A szolgáltatási összeg maximuma a biztosított készülék Szerződőnél érvényes vásárláskori listaára.

 • Hosszabbítsd meg tévéd és laptopod garancia idejét akár 5 évre, játékkonzolod garancia idejét akár 3 évre, valamint nem SIM-képes tableted garancia idejét akár 2 évre!
 • Egyúttal biztosítsd eszközeidet véletlenszerű károsodás és lopás esetére is!
 • Fix havi díjjal.
 • Önrész nélkül.

Rendeld meg személyesen vagy online

Milyen készülékekre terjed ki az Eszközbiztosítás?

A csoportos biztosítási szerződéshez online, valamint a Telekom üzletekben vagy a Telekom partner üzletekben vásárolt olyan eszközök esetén lehet csatlakozni, amelyekre minimum 1 éves gyártói garancia van:

 • tévé,
 • laptop,
 • játékkonzol,
 • nem SIM-képes tablet.

Az Eszközbiztosítás a felsorolt készülékekre terjeszthető ki.

Mire terjed ki a biztosítás?

Garancia meghosszabbítás - Eszközbiztosítás Alap és Extra csomagok esetén

Hirtelen, váratlan, előre nem látható belső mechanikai vagy elektronikai meghibásodás, így különösen a Készüléket ért anyag-, és gyártási hiba miatt bekövetkező károk, amelynek következtében a Készülék nem működik rendeltetésszerűen, amennyiben ez a belső meghibásodás a gyártó által biztosított jótállás leteltét közvetlenül követően következik be, feltéve, hogy a gyártói jótállás egyébként kiterjedt volna a biztosított termék meghibásodására, ha arra a vonatkozó jótállási (garanciális) idő alatt került volna sor.

Tűz és elemi kár - Eszközbiztosítás Alap és Extra csomagok esetén

A biztosítás kiterjed az alábbi káreseményekre:

 • tűzkár,
 • robbanás,
 • villámcsapás,
 • vízvezetéktörés.

Baleseti meghibásodás (Véletlenszerű Károsodás) - Eszközbiztosítás Extra csomagok esetén

Véletlenszerű Károsodás vagy Károsodás: a biztosított Készülék olyan véletlenszerű, hirtelen és előre nem látható, egyszeri külső behatás által okozott károsodása, sérülése, amely megakadályozza a Készülék rendeltetésszerű működését, különösen, de nem kizárólagosan:

 • kezelői ügyetlenség (pl. zsebből kiesés, kézből leejtés, zsebben/táskában megnyomódás),
 • folyadék által okozott károk (pl. vízbe ejtés, folyadék ráömlése),
 • leesés, leejtés miatti sérülés,
 • hirtelen külső behatás miatti megrepedés, összetörés, megnyomódás,
 • hirtelen vízzel/folyadékkal való érintkezés miatti károsodás.

Lopás - Eszközbiztosítás Extra csomagok esetén

A Készülék harmadik személy általi, jogtalan eltulajdonítás céljából történő elvétele Betörés, Zsebtolvajlás, Rablás vagy Kifosztás útján.

Csatlakozás az Eszközbiztosításhoz

Az Eszközbiztosításhoz online, valamint személyesen a Telekom üzletekben, vagy a Telekom partner ügyfélszolgálatokon keresztül lehet csatlakozni, tévé, laptop, nem SIM-képes tablet, játékkonzol vásárlásakor. A vásárlást követően, utólagosan nem lehet csatlakozni az Eszközbiztosításhoz.
A biztosítási védelmet csak a Telekom havidíjas szolgáltatással rendelkező, belföldi illetékességű nagykorú természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet veheti igénybe.
A csatlakozás előfeltétele, hogy a leendő Biztosítottnak a Telekom felé ne álljon fenn tartozása. Ha a leendő Biztosítottnak tartozása áll fenn, azt a csatlakozás előtt rendeznie kell.

Biztosítási díjak

Az Eszközbiztosítás Alap csomag

 • Készülék belső meghibásodása/garanciális jellegű meghibásodására,
 • tűz és elemi kárra

nyújt fedezetet a biztosítási időszakban.

Ársáv TV Notebook Tablet Játékkonzol Önrész
10 000 – 25 000 Ft
121 Ft/hó 240 Ft/hó 409 Ft/hó 199 Ft/hó nincs
25 001 – 50 000 Ft
195 Ft/hó 349 Ft/hó 529 Ft/hó 299 Ft/hó nincs
50 001 – 75 000 Ft
329 Ft/hó 589 Ft/hó 1049 Ft/hó 499 Ft/hó nincs
75 001 – 100 000 Ft
399 Ft/hó 909 Ft/hó 1599 Ft/hó 699 Ft/hó nincs
100 001 – 150 000 Ft
529 Ft/hó 1469 Ft/hó 1749 Ft/hó 999 Ft/hó nincs
150 001 – 200 000 Ft
599 Ft/hó 1599 Ft/hó 3219 Ft/hó 1499 Ft/hó nincs
200 001 – 1 000 000 Ft
1369 Ft/hó 3099 Ft/hó 5099 Ft/hó 3199 Ft/hó nincs
1 000 001 – 1 500 000 Ft
2153 Ft/hó 4873 Ft/hó 8018 Ft/hó 5030 Ft/hó nincs
1 500 001 – 2 000 000 Ft
2275 Ft/hó 5150 Ft/hó 8473 Ft/hó 5316 Ft/hó nincs

Az Eszközbiztosítás Extra csomag

 • Készülék belső meghibásodása/garanciális jellegű meghibásodására,
 • tűz és elemi kárra,
 • baleseti meghibásodásra,
 • valamint lopásra, rablásra

nyújt fedezetet a biztosítási időszakban.

Ársáv TV Notebook Tablet Játékkonzol Önrész
10 000 – 25 000 Ft
173 Ft/hó 242 Ft/hó 579 Ft/hó 299 Ft/hó nincs
25 001 – 50 000 Ft
279 Ft/hó 349 Ft/hó 749 Ft/hó 299 Ft/hó nincs
50 001 – 75 000 Ft
469 Ft/hó 849 Ft/hó 1499 Ft/hó 699 Ft/hó nincs
75 001 – 100 000 Ft
569 Ft/hó 1299 Ft/hó 2299 Ft/hó 999 Ft/hó nincs
100 001 – 150 000 Ft
869 Ft/hó 2099 Ft/hó 2499 Ft/hó 1399 Ft/hó nincs
150 001 – 200 000 Ft
1189 Ft/hó 2199 Ft/hó 4599 Ft/hó 1899 Ft/hó nincs
200 001 – 1 000 000 Ft
1949 Ft/hó 4399 Ft/hó 7199 Ft/hó 4299 Ft/hó nincs
1 000 001 – 1 500 000 Ft
3065 Ft/hó 6917 Ft/hó 11 320 Ft/hó 6760 Ft/hó nincs
1 500 001 – 2 000 000 Ft
3239 Ft/hó 7310 Ft/hó 11 963 Ft/hó 7144 Ft/hó nincs

A kockázatviselés kezdete és tartama

A Biztosító kockázatviselése (a biztosítási fedezet) az adott készülék vonatkozásában a következő időpontban kezdődik:

 • online vagy telefonon tett csatlakozási nyilatkozat esetén a készülék birtokba vételének napjától.
 • belső meghibásodásra/garanciális jellegű meghibásodásra vonatkozó fedezet tekintetében a csatlakozáskor fedezetbe vont készülékre a gyártó által biztosított jótállás leteltét közvetlenül követő napon.

Amennyiben a biztosítási fedezet egy adott készülékre bármely okból megszűnik, ugyanazt a készüléket újra fedezetbe vonni nem lehet. Abban az esetben, ha a meghibásodás miatt készülékcsere valósul meg, akkor az eredeti fedezet feltételei szerint a cserekészülékre tovább él a biztosítási védelem.

A fedezetbe vont készülékre vonatkozó kockázatviselés a fedezetbe vonásától számított maximum 60 hónapig tartó határozott időre terjed ki, kivétel tabletek esetében, ahol a kockázatviselés tartama a fedezetbe vonásától számított maximum 24 hónap, illetve játékkonzolok esetében, ahol a kockázatviselés tartama a fedezetbe vonásától számított maximum 36 hónap. Ezen időszakok leteltét követően a biztosítási fedezet automatikusan megszűnik.

Mit nyújt a biztosítás jogos kárigény esetén?

A Biztosító a biztosítási összeg erejéig a tulajdonos helyett megtéríti a Szerviz részére a biztosított készülék:

 • javításának költségét, vagy
 • azonos, vagy hasonló műszaki paraméterekkel rendelkező cserekészülékre történő cseréjének költségét.

A kockázatviselés ideje alatt bekövetkező biztosítási események számától függetlenül a Biztosító szolgáltatásának felső határa egy adott Biztosított Készülékre vonatkozóan a Biztosítási Összeg. A Biztosító szolgáltatása a Biztosítási Összeget csökkenti. Mivel a Csoportos kiterjesztett garancia szerződés nem minősül fogyasztói szerződésnek, ezért a Biztosító fedezetfeltöltést nem alkalmaz.

A fenti összefoglaló nem teljes körű! Kérjük, olvasd el a teljes körű tájékoztatókat!