KÉSZÜLÉK BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEK

A készülék biztosítás a Chubb European Group és a Magyar Telekom által nyújtott biztosítás, mely a mobiltelefonnal kapcsolatos káresemények esetén fedezetet nyújt az előfizető számára. Jogos kárigény esetén mobiltelefonodat megjavítjuk, vagy ha a javítás nem lehetséges, kicseréljük.

Mire terjed ki a biztosítás?

Véletlenszerű károsodás esetén

  • Elemi károkra (pl. tűzkár, viharkár)
  • Baleseti okból történő meghibásodásra (pl. véletlen leejtés, törés, működést befolyásoló egyéb hirtelen sérülés)
  • Folyadékkal való érintkezés miatti meghibásodásra (pl. eső, vízbe esés)

Rongálás esetén

  • Harmadik személy általi szándékos törésre, vízbedobásra, stb.

Lopás esetén

Csak Extra és Extra Plusz csomag igénybevételénél

  • Betöréses lopásra (pl. lakásfeltörés, gépkocsi feltörés)
  • Rablásra (pl. telefon erővel, fenyegetéssel történő erőszakos eltulajdonítása)
  • Zseblopásra

Párásodás esetén

Csak Extra és Extra Plusz csomag igénybevételénél

  • A Készülék bárminemű párásodása vagy nedvesedése miatt keletkező meghibásodásra.

Belső meghibásodás esetén

Csak Extra és Extra Plusz csomag igénybevételénél

  • Hirtelen, váratlan, előre nem látható belső mechanikai vagy elektronikai meghibásodásra, amelynek következtében a Készülék nem működik rendeltetésszerűen, amennyiben ez a belső meghibásodás a gyártó vagy a forgalmazó által biztosított jótállás leteltét közvetlenül követő 365 napon belül következik be.

A Készülékbiztosítás nem nyújt fedezetet például az elveszett adatok helyreállítására, a készülék megmagyarázhatatlan eltűnésére, nyilvános helyen őrizetlenül hagyott készülék ellopására, 18 éven aluli személy birtokában lévő készülék károsodására, stb.

Kérjük, olvasd el a teljes körű tájékoztatót!