S.O.S. MESTER HÁZTARTÁSI BIZTOSÍTÁS

Az S.O.S. Mester Háztartási biztosítás megrendelésére már nincs lehetőség, de a már meglévő szolgáltatást továbbra is használhatod.

Előnyök:

 • Azonnali segítség háztartási vészhelyzet esetén
 • Időgarancia: a segítség akár 1 órán belül megérkezik
 • Háztartási vészhelyzet esetén költségátvállalás 25 000 Ft-ig

Az S.O.S. Mester Háztartási biztosítás havi díja:

 • 490 Ft / hó

Biztosítási esemény utáni biztosítási összeg

 • Háztartási vészhelyzet elhárítási költségei (egyszeri kiszállási díj, rezsi óradíj, anyagköltség): biztosítási eseményenként bruttó 25 000 Ft-ig
 • Időgarancia, ha a vállalt időhatáron belül nem érkezik a helyszínre a megfelelő szakiparos: egyszeri 5000 Ft kötbér

A biztosítás részletei:

Milyen esetekre vonatkozik a biztosítás?

Sürgős beavatkozást igénylő háztartási vészhelyzet esetén a Biztosító megszervezi az alábbi szakipari területeken bekövetkezett vészelhárítási tevékenység ellátását:

 • villanyszerelés
 • vízvezeték-szerelés
 • duguláselhárítás
 • gázvezeték-szerelés
 • fűtésszerelés
 • zárszerelés
 • üvegezés
 • tetőfedés

Mi a háztartási vészhelyzet?

Például: csőtörés következtében ázik a lakás; elektromos zárlat következtében szikrázik a vezeték; csatornadugulás miatt szennyvízkiömlés következik be; beletört a kulcs a zárba és nem lehet kinyitni vagy bezárni a lakást.

A Biztosító fedezi az általa küldött szakiparosnak a vészelhárítás során felmerült költségeit (egyszeri kiszállási díj, rezsióradíj, anyagköltség) biztosítási eseményenként bruttó 25 000 Ft-ig. Abban az esetben, ha a vészelhárítási tevékenység költsége a 25 000 Ft összeget meghaladja, a különbözet megfizetésére a biztosított köteles.

Időgarancia

A Biztosító vállalja, hogy biztosítási esemény bekövetkeztekor, a fővárosban, a bejelentéstől számított 1 órán belül, megyeszékhelyen 2 órán belül, egyéb településen 4 órán belül a helyszínre küldi a megfelelő szakiparost. Amennyiben ez nem történik meg, a Biztosító egyszeri 5000 Ft kötbért köteles fizetni a biztosítottnak.

Szakiparos ajánlása

Abban az esetben, ha a bekövetkezett káresemény nem minősül biztosítási eseménynek, illetve amennyiben a biztosított egyéb, szakipari tevékenységet igénylő munkálatokat kíván elvégezni, a Biztosító a közreműködője útján szakiparost ajánl az alábbi tevékenységekhez: faburkolatok lerakása, szaniterek beszerelése, elektromos munkák kivitelezése, festés, tapétázás (az elvégzett munka valamennyi költsége azonban teljes egészében a biztosítottat terheli).

Megkötések, kizárások

 • Nem tekinthetők vészhelyzetnek, azaz biztosítási eseménynek olyan helyzet, ami nem igényel azonnali beavatkozást, nem okozza az ingó és ingatlan vagyon nagymértékű károsodását, továbbá a biztosítási fedezet nem terjed ki meghibásodott készülékek javítására.
 • Egy Biztosított egyidejűleg csak egy lakóépületet vonhat a biztosítás körébe, továbbá egy lakóépületet csak egy Biztosított vonhat egyidejűleg a biztosítás körébe.
 • A Biztosító nem fizet kötbért, amennyiben az időgarancia bizonyítottan a Biztosítón kívülálló ok miatt nem teljesül (pl. útlezárás, forgalmi dugó, ügyfél nincs otthon) vagy ha a biztosítottal egy későbbi időpontban állapodtak meg.

A szolgáltatás feltételei

A biztosítási szolgáltatást az alábbi feltételeknek megfelelő Telekom otthoniszolgáltatás- vagy mobilszolgáltatás-ügyfelek vehetik igénybe:

 • 18 év feletti természetes személy,
 • Telekom otthoni szolgáltatás vagy mobilszolgáltatás lakossági havi díjas előfizető, azaz vezetékes telefon- vagy mobilszolgáltatásra vonatkozó havi díjas Magyar Telekom előfizetői szerződéssel rendelkezik
 • elfogadja a csoportos biztosítási szerződés feltételeit és hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés hatálya rá kiterjedjen,
 • a csatlakozási nyilatkozattal a csoportos biztosítási szerződéshez csatlakozott, és akit ennek alapján a Magyar Telekom a Biztosítónak bejelentett,
 • nincs tartozása.

Kárigény bejelentés

A biztosítási eseményt azonnal, de legkésőbb a keletkezéstől számított 24 órán belül be kell jelentenie a biztosítottnak az alábbi 0-24 óra között elérhető kárbejelentő vonalon:

 • Telefonszám: +36 (1) 236-7533