Technikai okok miatt egyes önkiszolgáló funkciók-bizonyos esetekben-korlátozottan érhetők el. Köszönjük türelmedet és az esetleges kellemetlenségekért elnézést kérünk!
Technikai okok miatt egyes önkiszolgáló funkciók-bizonyos esetekben-korlátozottan érhetők el. Köszönjük türelmedet és az esetleges kellemetlenségekért elnézést kérünk!
 

ADSL minőségi mutatók

Kiskereskedelmi mutatók (Internet)

Megnevezés: Új hozzáférés létesítési idő
Meghatározás: A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek, az esetek 80%-ban teljesített határideje.
Mérési módszer: Az új hozzáférés létesítések teljesítési mérésének alapja az adatbázisból kinyert, az érvényes megrendelés dátuma (avagy az előfizetői szerződés hatályba lépésének dátuma) és a létesítés fizikai teljesítésének dátuma között eltelt, megkezdett naptári nap.
Mértékegység: Kiskereskedelmi létesítés idő [nap]
Mért érték (2010. I. félév): 9
Mért érték (2010. II. félév): 9
Mért érték (2010. éves): 9
Mért érték (2011. I. félév): 6
Mért érték (2011. II. félév): 6
Mért érték (2012. I. félév): 6
Mért érték (2012. II. félév): 7

xDSL

Optika

Kábelnet

Mért érték (2013. I. félév):

8

7

6

Mért érték (2013. II. félév):

7

6

5

Mért érték (2014. I. félév):

6

6

5

Mért érték (2014. II. félév):

8

7

6

Mért érték (2015. I. félév):

9

9

8

Mért érték (2015. II. félév):

9

9

11

Mért érték (2016. I. félév):

9

9

7

Mért érték (2016. II. félév):

9

9

7

Mért érték (2017. I. félév):

8

7

7

Mért érték (2017. II. félév):

9

8

8

Mért érték (2018. I. félév):

7

7

5

Megnevezés: Szolgáltatás minőséggel kapcsolatos bejelentett panaszok hibaelhárításának ideje
Meghatározás: a 24, illetve 72 órán belül a Kötelezett Szolgáltató által elhárított és az összes Jogosult által a Kötelezettnek bejelentett valós, az Országos bitfolyam hozzáférésre vonatkozó hibák aránya.
Mérési módszer: A bejelentett minőségi panaszok hibaelhárítási idejének mérési alapja az adatbázisból kinyert, hibabejelentések keletkezésének dátuma és a hibaelhárítás fizikai teljesítésének dátuma között eltelt, megkezdett óra.
Mértékegység: Kiskereskedelmi hibaelhárítás szintje [%]
Mért érték (2010. I. félév): 42
Mért érték (2010. II. félév): 46
Mért érték (2010. éves): 45
Mért érték (2011. I. félév): SL 24: 66,09%, SL72: 96,24%
Mért érték (2011. II. félév): SL 24: 62,13%, SL72: 95,40%
Mért érték (2012. I. félév): SL24: 77,48%, SL72: 98,41%
Mért érték (2012. II. félév): SL24: 77,48%, SL72: 98,41%

xDSL

Optika

Kábelnet

Mért érték (2013. I. félév):

24
SL24: 81,11%
SL72: 98,05%

23

23

Mért érték (2013. II. félév):

24
SL24: 83,44%
SL72: 98,55%

22

23

Mért érték (2014. I. félév):

SL24: 85,87%
SL72: 99,22%

SL24: 88,87%
SL72: 99,60%

SL24: 86,33%
SL72: 98,30%

Mért érték (2014. II. félév):

SL24: 81,03%
SL72: 98,45%

SL24: 88,03%
SL72: 99,40%

SL24: 84,6%
SL72: 98,10%

Mért érték (2015. I. félév):

SL24: 84,59%
SL72: 98,46%

SL24: 89,64%
SL72: 99,05%

SL24: 86,56%
SL72: 98,90%

Mért érték (2015. II. félév):

SL24: 77,04%
SL72: 96,79%

SL24: 82,21%
SL72: 97,26%

SL24: 77,49%
SL72: 97,29%

Mért érték (2016. I. félév):

SL24: 77,91%
SL72: 97,97%

SL24: 84,27%
SL72: 98,40%

SL24: 79,36%
SL72: 98,48%

Mért érték (2016. II. félév):

SL24: 70,73%
SL72: 95,37%

SL24: 77,68%
SL72: 97,35%

SL24: 75,71%
SL72: 98,40%

Mért érték (2017. I. félév):

SL24: 78,16%
SL72: 97,95%

SL24: 80,70%
SL72: 98,00%

SL24: 79,89%
SL72: 98,62%

Mért érték (2017. II. félév):

SL24: 68,49%
SL72: 95,60%

SL24: 71,59%
SL72: 95,93%

SL24: 72,07%
SL72: 97,74%

Mért érték (2018. I. félév):

SL24: 72,53%
SL72: 96,19%

SL24: 78,45%
SL72: 98,11%

SL24: 77,27%
SL72: 98,87%

Megnevezés: A szolgáltatás rendelkezésre állása
Meghatározás: A szolgáltatás-igénybevehetőség tényleges időtartamának aránya az adatgyűjtési időszak teljes elvi szolgáltatási idejéhez képest.
Mérési módszer: A szolgáltatás rendelkezésre állási mutató számítása a Szolgáltató támogató rendszerei és nyilvántartásai alapján történik. A hibás teljesítési statisztika számításának alapja az adatgyűjtési időszakban a Szolgáltatóhoz érkező hibabejelentések (a Szolgáltató érdekkörében bekövetkező hibák esetében) időpontjai és a hibaelhárítások között eltelt összes idő. Az összes hibásan teljesített órák száma egyenlő a hibabejelentések nyilvántartásai alapján összesített hibásan teljesített órák számával, hozzáadva a váratlan és tervezett üzemszünetek (szolgáltatás-kiesés) időtartamát is. A szolgáltatás éves rendelkezésre állása az adott évben hibásan teljesített összesített időnek az adott évre számolt százalékos értéke az összes előfizetői hozzáférési pontra vonatkoztatva.
Mértékegység: Kiskereskedelmi rendelkezésre állás [%]
Mért érték (2010. I. félév): 99,895
Mért érték (2010. II. félév): 99,873
Mért érték (2010. éves): 99,884
Mért érték (2011. I. félév): 99,911
Mért érték (2011. II. félév): 99,921
Mért érték (2012. I. félév): 99,929
Mért érték (2012. II. félév): 99,932

xDSL

Optika

Kábelnet

Mért érték (2013. I. félév):

99,879

99,69

99,98

Mért érték (2013. II. félév):

99,90

99,95

99,87

Mért érték (2014. I. félév):

99,89

99,85

99,84

Mért érték (2014. II. félév):

99,97

99,99

99,98

Mért érték (2015. I. félév):

99,90

99,97

99,92

Mért érték (2015. II. félév):

99,88

99,96

99,90

Mért érték (2016. I. félév):

99,90

99,96

99,92

Mért érték (2016. II. félév):

99,86

99,95

99,90

Mért érték (2017. I. félév):

99,90

99,96

99,90

Mért érték (2017. II. félév):

99,87

99,95

99,88

Mért érték (2018. I. félév):

99,91

99,95

99,91

Nagykereskedelmi mutatók (Országos bitfolyam hozzáférés)

Megnevezés: Új hozzáférés létesítési idő
Meghatározás: A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek, az esetek 80%-ban teljesített határideje.
Mérési módszer: Az új hozzáférés létesítések teljesítési mérésének alapja az adatbázisból kinyert, az érvényes megrendelés dátuma (avagy az előfizetői szerződés hatályosulásának dátuma) és a létesítés fizikai teljesítésének dátuma között eltelt, megkezdett naptári nap.
Mértékegység: Nagykereskedelmi létesítés idő [nap]
Mért érték (2011. I. félév): 6
Mért érték (2011. II. félév): 6
Mért érték (2012. I. félév): 6
Mért érték (2012. II. félév): 6

Réz

Optika

Kábelnet

Mért érték (2013. I. félév):

7

10,91 (1db)

4,8

Mért érték (2013. II. félév):

7

-

-

Mért érték (2014. I. félév):

7

-

-

Mért érték (2014. II. félév):

7

-

-

Mért érték (2015. I. félév):

8

-

-

Mért érték (2015. II. félév):

8

-

-

Mért érték (2016. I. félév):

9

-

-

Mért érték (2016. II. félév):

11

-

-

Mért érték (2017. I. félév):

10

-

-

Mért érték (2017. II. félév):

12

-

-

Mért érték (2018. I. félév):

8

-

-

Megnevezés: Szolgáltatás minőséggel kapcsolatos bejelentett panaszok hibaelhárításának ideje
Meghatározás: a 24, illetve 72 órán belül a Kötelezett Szolgáltató által elhárított és az összes Jogosult által a Kötelezettnek bejelentett valós, az Országos bitfolyam hozzáférésre vonatkozó hibák aránya
Mérési módszer: A bejelentett minőségi panaszok hibaelhárítási idejének mérési alapja az adatbázisból kinyert, hibabejelentések keletkezésének dátuma és a hibaelhárítás fizikai teljesítésének dátuma között eltelt, megkezdett óra.
Mértékegység: Nagykereskedelmi hibaelhárítás szintje [%]
Mért érték (2011. I. félév): SL 24: 65,20%, SL72: 95,51%
Mért érték (2011. II. félév): SL 24: 62,38%, SL72: 94,58%
Mért érték (2012. I. félév): SL24: 78,20%, SL72: 98,46%
Mért érték (2012. II. félév): SL24: 78,20%, SL72: 98,46%

Réz

Optika

Kábelnet

Mért érték (2013. I. félév):

24
SL24: 81,28%
SL72: 99,09%

-

9

Mért érték (2013. II. félév):

24
SL24: 82,55
SL72: 98,53%

-

-

Mért érték (2014. I. félév):

SL24: 85,87%
SL72: 99,22%

-

-

Mért érték (2014. II. félév):

SL24: 77,93%
SL72: 97,91%

-

-

Mért érték (2015. I. félév):

SL24: 84,59%
SL72: 98,46%

-

-

Mért érték (2015. II. félév):

SL24: 70,45%
SL72: 94,52%

-

-

Mért érték (2016. I. félév):

SL24: 71,04%
SL72: 96,22%

-

-

Mért érték (2016. II. félév):

SL24: 62,18%
SL72: 91,01%

-

-

Mért érték (2017. I. félév):

SL24: 67,02%
SL72: 94,09%

-

-

Mért érték (2017. II. félév):

SL24: 61,35%
SL72: 92,32%

-

-

Mért érték (2018. I. félév):

SL24: 72,06%
SL72: 96,69%

-

-

Megnevezés: A szolgáltatás rendelkezésre állása
Meghatározás: A szolgáltatás-igénybevehetőség tényleges időtartamának aránya az adatgyűjtési időszak teljes elvi szolgáltatási idejéhez képest.
Mérési módszer: A szolgáltatás rendelkezésre állási mutató számítása a Szolgáltató támogató rendszerei és nyilvántartásai alapján történik. A hibás teljesítési statisztika számításának alapja az adatgyűjtési időszakban a Szolgáltatóhoz érkező hibabejelentések (a Szolgáltató érdekkörében bekövetkező hibák esetében) időpontjai és a hibaelhárítások között eltelt összes idő. Az összes hibásan teljesített órák száma egyenlő a hibabejelentések nyilvántartásai alapján összesített hibásan teljesített órák számával, hozzáadva a váratlan és tervezett üzemszünetek (szolgáltatás-kiesés) időtartamát is. A szolgáltatás éves rendelkezésre állása az adott évben hibásan teljesített összesített időnek az adott évre számolt százalékos értéke az összes előfizetői hozzáférési pontra vonatkoztatva.
Mértékegység: Nagykereskedelmi rendelkezésre állás [%]
Mért érték (2011. I. félév): 99,921
Mért érték (2011. II. félév): 99,924
Mért érték (2012. I. félév): 99,940
Mért érték (2012. II. félév): 99,932

Réz

Optika

Kábelnet

Mért érték (2013. I. félév):

99,20

100

99,61

Mért érték (2013. II. félév):

99,93

99,96

100

Mért érték (2014. I. félév):

99,92

100

100

Mért érték (2014. II. félév):

99,88

100

100

Mért érték (2015. I. félév):

99,92

100

100

Mért érték (2015. II. félév):

99,90

100

100

Mért érték (2016. I. félév):

99,90

-

-

Mért érték (2016. II. félév):

99,88

-

-

Mért érték (2017. I. félév):

99,90

-

-

Mért érték (2017. II. félév):

99,94

-

-

Mért érték (2018. I. félév):

99,96

-

-