A méltányos roaming használat feltételei

A hazai díjakon való roamingolás lehetősége csak az időszakos utazásokra (pl. nyaralás, síelés, üzleti út) vonatkozik az EU Rendelet szerint, tehát NEM állandó, vagy életvitelszerű külföldi tartózkodás esetére.

Ennek megítéléséhez vizsgáljuk:

 • a forgalmi adatokat és/vagy
 • a jelenléti adatokat

4 hónapra visszamenőleg összesítve.

Ha a Telekom úgy látja, hogy ezen adatok alapján jellemzően nem belföldön használod előfizetésed, a szolgáltató a méltányos használatra vonatkozó feltételek megsértése miatt jogosult - előzetes értesítést követően – az ÁSZF-ben meghatározott többletdíj felszámítására.

Az EU roaming többletdíj mértéke, illetve fogadott hanghívás díja (a méltányos használatra vonatkozóan meghatározott mértéken túli használat esetén, bruttó díjak):

 • indított hang hívás esetén 9,9 Ft/perc,
 • küldött SMS-/MMS- esetén 1,8 Ft/db,
 • adatforgalmazás esetén: 0,7431Ft/Mbyte,
 • fogadott hanghívás díja: 2 Ft/perc.

A méltányos roaming használat feltételeiről bővebben az alábbiakban olvashatsz:

Az EU-szabályozással összhangban a belföldi árszínvonalon történő EU roaming forgalmazási lehetőség az életvitelszerűen Magyarországon tartózkodó személyek EU-ban történő időszakos utazásainak céljára, személyes hírközlési igények kielégítésére biztosított. A barangolási szolgáltatások visszaélésszerű vagy nem rendeltetésszerű használatának megelőzésére a szolgáltatók „méltányos használatra vonatkozó feltételek”–et határozhatnak meg és alkalmazhatnak. A Telekom az EU-szabályozással összhangban a méltányos használat megítéléséhez a következő ellenőrzési módszert alkalmazza:

 1. Előfizetőink forgalmi és/vagy a jelenléti adatait az elmúlt négy hónapos időszakra (négy számlázási ciklusra) összesítve vizsgáljuk.
 2. Ez alapján megállapíthatóvá válik, hogy az előfizető a barangoláshoz képest elsősorban belföldön (a 2016/2286 EU rendelet (14) szerint ide értve az EU-n kívüli területeket is) forgalmaz, illetve használ mobil szolgáltatásokat, továbbá hogy más EU zónába tartozó országokban való tartózkodáshoz képest döntően belföldön (a 2016/2286 EU rendelet (15) szerint ide értve az EU-n kívüli területeket) tartózkodik. Minden olyan nap, amikor az előfizető bejelentkezett a belföldi vagy EU-n kívüli hálózatra, az az adott előfizető belföldi jelenléti napjának minősül a méltányos használat feltételeinek teljesülése szempontjából. A vizsgált időszakban a szabályozás hatálya alá eső ország roaming partnereinek hálózatán forgalmazott napok száma nem haladhatja meg a Magyar Telekom Nyrt. hálózatán, valamint EU-n kívüli ország hálózatán forgalmazott napok számát. A forgalmi adatok mérése során az EU-ból, az EU-n kívülről és a belföldről indított hívások, az EU-ban, az EU-n kívül és a belföldön fogadott hívások, az EU-ból és az EU-n kívülről és a belföldről küldött SMS-ek, az EU-ból, az EU-n kívülről és a belföldről küldött MMS-ek, valamint az EU-ban és az EU-n kívül, és a belföldön forgalmazott adatmennyiség kerülnek beszámításra.
 3. A méltányos használatra vonatkozó feltételek megsértése esetén SMS-ben felhívjuk az előfizető figyelmét a nem rendeltetésszerű használatra és annak következményeire (többletdíj alkalmazásának lehetősége), és arra, hogy amennyiben a figyelmeztetéstől számított 14 napon belül nem változtat a használati szokásain, EU roaming többletdíj felszámítását alkalmazhatjuk.
 4. A 14 nap elteltét követően ismét megvizsgáljuk az elmúlt négy hónap + 14 napos időszakra a forgalmi és/vagy jelenléti adatokat és kizárólag abban az esetben, amennyiben továbbra sem teljesülnek a méltányos használati feltételek, újabb SMS-ben tájékoztatjuk az előfizetőt arról, hogy ettől az adott naptól kezdődően az 531/2012/EU rendelet 6 e. cikkének megfelelő EU roaming többletdíjat alkalmazunk, hívásfogadás esetén hívásfogadási díjat számítunk fel, a figyelmeztetéstől számítva mindaddig, amíg a fenti méltányos használati feltételek ismét teljesülnek.
 5. A forgalmi és/vagy jelenléti adatokat minden hónap elején ismételten megvizsgáljuk, és amennyiben újra teljesülnek a méltányos használat feltételei, a továbbiakban nem kerül felszámításra többletdíj. Amennyiben továbbra is folyamatosan fennáll a méltányos használat megsértése, a méltányos használatra vonatkozó feltételek teljesülésének havi vizsgálatát követően SMS-ben ismételten tájékoztatást küldünk az előfizető részére a többletdíj további alkalmazásának lehetőségéről.
 6. Az EU rendelet értelmében, amennyiben az előfizetőt szoros kapcsolat fűzi valamely EU tagállamhoz (pl. lakcím, munkaviszony, tanulói jogviszony, stb.), úgy az ezt igazoló dokumentumok bemutatásával jogosult mobil szerződést kötni az adott tagállamban működő szolgáltatónál.