A méltányos roaming használat feltételei

Az EU-szabályozással összhangban a belföldi árszínvonalon történő EU roaming forgalmazási lehetőség az életvitelszerűen Magyarországon tartózkodó személyek EU-ban történő időszakos utazásainak céljára, személyes hírközlési igények kielégítésére biztosított. A barangolási szolgáltatások visszaélésszerű vagy nem rendeltetésszerű használatának megelőzésére a szolgáltatók „méltányos használatra vonatkozó feltételek”–et határozhatnak meg alkalmazhatnak. A Telekom az EU-szabályozással összhangban a méltányos használat megítéléséhez a következő ellenőrzési módszert alkalmazza:

  1. Előfizetőink forgalmi és/vagy a jelenléti adatait vizsgáljuk az elmúlt négy hónapos időszakra (négy számlázási ciklusra) összesítve.
  2. Ez alapján megállapítható, hogy az ügyfél a barangoláshoz képest elsősorban belföldön (a 2016/2286 EU rendelet (14) szerint ide értve az EU-n kívüli területeket is) forgalmaz, illetve hogy más EU zónába tartozó országokban való tartózkodáshoz képest döntően belföldön (a 2016/2286 EU rendelet (14) szerint ide értve az EU-n kívüli területeket) tartózkodik. Minden olyan nap, amikor az ügyfél bejelentkezett a belföldi vagy EU-n kívüli hálózatra, az adott ügyfél belföldi jelenléti napjának minősül a méltányos használat feltételeinek teljesülése szempontjából. A vizsgált időszakban a szabályozás hatálya alá eső ország roaming partnereinek hálózatán forgalmazott napok száma nem haladhatja meg a Magyar Telekom Nyrt. hálózatán forgalmazott napok számát. A forgalmi adatok mérése során az EU-ból, az EU-n kívülről és a belföldről indított hívások, az EU-ban, az EU-n kívül és a belföldön fogadott hívások, az EU-ból és az EU-n kívülről és a belföldről küldött és fogadott SMS-ek, az EU-ból, az EU-n kívülről és a belföldről küldött és fogadott MMS-ek, valamint az EU-ban és az EU-n kívül, és a belföldön forgalmazott adatmennyiség kerülnek beszámításra.
  3. A méltányos használatra vonatkozó feltételek megszegése esetén felhívjuk az ügyfél figyelmét a nem rendeltetésszerű használatra és annak következményeire (felár és hívásfogadási díj alkalmazása), és arra, hogy amennyiben a figyelmeztetéstől számított 14 napon belül nem változtat a használati szokásain, az ügyfél előzetes tájékoztatását követően az 531/2012/EU rendelet 6 e. cikkének megfelelő EU roaming többletdíjat alkalmazunk, hívásfogadás esetén hívásfogadási díjat számítunk fel, a figyelmeztetéstől számítva mindaddig, amíg a fenti méltányos használati feltételek ismét teljesülnek.

Az EU roaming többletdíj mértéke, illetve fogadott hanghívás díja (a méltányos használatra vonatkozóan meghatározott mértéken túli használat esetén, bruttó díjak):

  • indított hang hívás esetén 12,6 Ft/perc,
  • küldött SMS esetén 3,9Ft/db,
  • adatforgalmazás esetén: 2,7506 Ft/MB,
  • fogadott hanghívás díja: 4,2 Ft/perc.