Adománygyűjtő számok

A szolgáltatásról

A Szolgáltató meghatározott rövid hívószámokon közcélú adománygyűjtő szolgáltatást nyújt. Az adománygyűjtő számok felhívásával, a hívó fél alkalmanként egy meghatározott összeget adományoz egy adott szervezet számára. A szolgáltatás igénybevételéért hívásonként fix díj kerül kiszámlázásra, melynek mértékét a szolgáltatás igénybevételi feltételeiről szóló tájékoztatás vagy a Szolgáltató díjszabása tartalmazza. Az adomány felhasználásáért a Magyar Telekom nem tartozik felelősséggel.

Amennyiben az Előfizető igényli, támogatásáról az általa támogatott szervezet a hatályos adójogszabályok alapján adóigazolást állít ki. Az adóigazolás igényét az Előfizető a támogatott szervezetnél köteles jelezni, a Szolgáltató adóigazolás kiállítására jelen Szolgáltatás esetében nem jogosult.

Az igénybevétel feltételei

Az Adománygyűjtő számok hívásának feltétele, hogy az adományozó rendelkezzen a Szolgáltatóval telefonszolgáltatásra vonatkozó egyedi előfizetői szerződéssel, és a telefonszolgáltatás ne álljon korlátozás, vagy szünetelés alatt.

Az igénybevétel korlátai

Az adománygyűjtő számok igénybevételeinek korlátairól a mindenkori Általános Szerződési Feltételek rendelkeznek.

Díjazás

A szolgáltatás igénybevételéért a hívásviszonylattól és a díjazási időszaktól függetlenül, hívásonként fix díjat kell fizetni.

Az adomány összegét hívásonként az alábbi táblázat tartalmazza.

Adománygyűjtő szám Adománygyűjtő szervezet Díj
1350 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 250 Ft/ hívás, illetve SMS
1353 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 500 Ft/ hívás, illetve SMS
1355 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 300 Ft/ hívás, illetve SMS
1356 Katolikus Karitász 500 Ft/ hívás, illetve SMS
1357 Nemzeti Összefogás Vonala* 500 Ft/ hívás, illetve SMS
1358 Református Szeretetszolgálat 500 Ft/ hívás, illetve SMS
1359 Magyar Vöröskereszt 250 Ft/ hívás, illetve SMS
13600 Nonprofit Információs és Oktató Központ (ADHAT adományvonal) 500 Ft/ hívás, illetve SMS
!!Megszűnt!! 13611 Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány 2023.08.09-ig 250 Ft/ hívás, illetve SMS
13613 Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. 1000Ft/ hívás vagy SMS
13616 Együtt az autistákért Alapítvány (korábban: Út a Mosolyért Alapítvány) 500 Ft/ hívás, illetve SMS
13620 Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány 500 Ft/ hívás, illetve SMS
13650 Regőczi István Alapítvány 500 Ft/ hívás, illetve SMS
13655 WWF 500 Ft/ hívás, illetve SMS
13666 UNICEF 500 Ft/ hívás, illetve SMS
13680 Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány 500 Ft/ hívás, illetve SMS