Adománygyűjtő számok

Változás a járványügyi helyzet miatt

Miniszterelnök Úr a 40/2020 (III.11.) Korm. rendelettel 2020 március 11-én 15:00 órától a járványügyi helyzetre tekintettel veszélyhelyzetet hirdetetett.

A veszélyhelyzetet kihirdető kormányrendelet alapján, annak hatálybalépésétől kezdve a 1357 Nemzeti Összefogás Vonala (továbbiakban: Adományvonal) aktiválódik, valamint ezzel párhuzamosan a NHKT-ban résztvevő karitatív szervezetek – Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Katolikus Karitász, Magyar Vöröskereszt, Magyar Református Szeretetszolgálat – adományvonalai felfüggesztésre kerülnek.

A szolgáltatásról

A Szolgáltató meghatározott rövid hívószámokon közcélú adománygyűjtő szolgáltatást nyújt. Az adománygyűjtő számok felhívásával, a hívó fél alkalmanként egy meghatározott összeget adományoz egy adott szervezet számára. A szolgáltatás igénybevételéért hívásonként fix díj kerül kiszámlázásra, melynek mértékét a szolgáltatás igénybevételi feltételeiről szóló tájékoztatás vagy a Szolgáltató díjszabása tartalmazza. Az adomány felhasználásáért a Magyar Telekom nem tartozik felelősséggel.

Amennyiben az Előfizető igényli, támogatásáról az általa támogatott szervezet a hatályos adójogszabályok alapján adóigazolást állít ki. Az adóigazolás igényét az Előfizető a támogatott szervezetnél köteles jelezni, a Szolgáltató adóigazolás kiállítására jelen Szolgáltatás esetében nem jogosult.

Az igénybevétel feltételei

Az Adománygyűjtő számok hívásának feltétele, hogy az adományozó rendelkezzen a Szolgáltatóval telefonszolgáltatásra vonatkozó egyedi előfizetői szerződéssel, és a telefonszolgáltatás ne álljon korlátozás, vagy szünetelés alatt.

Az igénybevétel korlátai

Az adománygyűjtő számok igénybevételeinek korlátairól a mindenkori Általános Szerződési Feltételek rendelkeznek.

Díjazás

A szolgáltatás igénybevételéért a hívásviszonylattól és a díjazási időszaktól függetlenül, hívásonként fix díjat kell fizetni.

Az adomány összegét hívásonként az alábbi táblázat tartalmazza.

Díjak
Adománygyűjtő szám Adománygyűjtő szervezet Díj
1350 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 250 Ft/ hívás, illetve SMS
1353 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 250 Ft/ hívás, illetve SMS
1355 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 300 Ft/ hívás, illetve SMS
1356 Katolikus Karitász 500 Ft/ hívás, illetve SMS
1357 Nemzeti Összefogás Vonala* 500 Ft/ hívás, illetve SMS
1358 Református Szeretetszolgálat 250 Ft/ hívás, illetve SMS
2019. október 1-től: 500 Ft/hívás, illetve SMS
1359 Magyar Vöröskereszt 250 Ft/ hívás, illetve SMS
13600 Nonprofit Információs és Oktató Központ (ADHAT adományvonal) 500 Ft/hívás, illetve SMS
13611 Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány 250 Ft / hívás illetve SMS
13616 Együtt az autistákért Alapítvány (korábban: Út a Mosolyért Alapítvány) 500 Ft/ hívás, illetve SMS
13620 Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány 500 Ft/ hívás, illetve SMS
13630 Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány 250 Ft/ hívás, illetve SMS
13655 WWF 500 Ft/ hívás, illetve SMS
13666 UNICEF 500 Ft/ hívás illetve SMS
13680 Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány 500 Ft/ hívás illetve SMS
* A „Nemzeti Összefogás Vonala” a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet esetén elinduló adományvonal. Az egyéb, 135d számon üzemelő számmezők elérhetősége a veszélyhelyzet időtartama alatt felfüggesztésre kerül.

Az adománygyűjtő számokra irányuló hívások ÁFA mentesek. A hívások után forgalmi díjkedvezmény nem vehető igénybe.