Adatkezelési Tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) mint adatkezelő az Ön Telenet kft. felé tett hozzájárulása alapján, közvetlen üzletszerzési (akár automata hívórendszeren, vagy ügyintéző által bonyolított híváson keresztüli megkeresés) céllal kezeli az alábbi személyes adatait: azonosító adatok és elérhetőségek. Az adatokat a hozzájárulás visszavonásig kezeljük. A hozzájárulás bármely időpontban visszavonható, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ön kérheti a vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, továbbá kérheti az adatok adathordozhatóság keretein belül történő kiadását.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdése vagy panasza esetén bármikor fordulhat az adatvédelmi tisztségviselőhöz, az alábbi elérhetőségeken:
dr. Puskás Attila
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Tel.: 06-1/458-0561
E-mail: DPO@telekom.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszt az Adatkezelő felügyeleti szerve, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé is benyújtható. A jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.