A DSA Rendelet (A digitális szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2022/2065 rendelet) 16. cikke szerinti jogellenes tartalomnak vélt tartalom bejelentése

A Magyar Telekom (mint tárhelyszolgáltató, továbbiakban Telekom) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/2065 rendelete 16. cikke alapján köteles lehetővé tenni bármely magánszemély vagy szervezet (továbbiakban „bejelentő”) által jogellenes tartalomnak vélt konkrét információk bejelentését („bejelentés”). A fenti jogszabályhely és a bejelentés értelmében a Telekom eldöntheti, hogy egyetért-e a bejelentésben foglaltakkal, és el kívánja-e távolítani az adott tartalmat vagy meg kívánja-e szüntetni az ahhoz való hozzáférést („cselekvés").

Kérünk, hogy a fenti jogszabállyal összhangban a „A SZEMÉLYES ADATOK MEGADÁSA" pontjában felsorolt személyes adatokat is add meg részünkre. Ezáltal tudjuk válaszlevelünket elektronikus formában eljuttatni az általad megjelölt e-mail-címre, a lenti adatkezelési tájékoztató szerint. A 2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 3–7. cikkében említett bűncselekményekkel kapcsolatos bejelentések esetében a személyes adatok megadása nem kötelező.

Kérünk, hogy a „TARTALOMRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK MEGADÁSA” pontban foglalt leírásod kellően pontos és a lehető legrészletesebb legyen, annak érdekében, hogy Telekom a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságával összeegyeztethető, tájékozott és gondos döntést hozhasson a bejelentés tárgyát képező tartalom jogellenesége tekintetében, különösen azt illetően, hogy az adott tartalom jogellenes tartalomnak minősül-e, és azt el kell-e távolítani vagy meg kell-e szüntetni az ahhoz való hozzáférést. Amennyiben a bejelentés elegendő információt tartalmaz ahhoz, hogy a részletes jogi vizsgálat nélkül megállapítható, hogy egyértelmű, hogy a tartalom jogellenes, a bejelentés úgy tekintendő, hogy az a jogellenesség tényleges ismeretére vagy tudomására ad okot.

Ismételt, és már elutasított bejelentés esetén a bejelentés nem kerül megvizsgálásra.

Köszönjük üzenet!
SZEMÉLYES ADATOK MEGADÁSA:
A név mező megadása kötelező a jogszabály értelmében. Hibás mező formátum.
Kérjük, töltsd ki az e-mail-cím mezőt! Megadása kötelező a jogszabály értelmében. Nem megfelelő e-mail formátum!
A TARTALOMRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK MEGADÁSA:
A mező kitöltése kötelező a jogszabály értelmében.
A mező kitöltése kötelező a jogszabály értelmében.