Telekom Balesetbiztosítás

Bezárás

A Telekom Balesetbiztosítás megrendelésére már nincs lehetőség, de a már meglévő szolgáltatást továbbra is használhatod.

 • Egyéni és Családi csomagban is elérhető
 • Magas biztosítási összegek - komoly baj esetén valódi segítséget nyújt
 • Baleseti eredetű 21 napon túli kórházi tartózkodáskor 150 ezer Ft egyösszegű kifizetés mellett 120 ezer Ft összegű térítés a Magyar Telekom előfizetéssel rendelkező biztosított részére az előfizetői szerződésből eredő fizetési kötelezettség teljesítéséhez
 • Kedvező havi díj

Családi csomag választása esetén a biztosítottak körébe nem csak te, hanem a veled azonos állandó lakcímre bejelentett és veled életvitelszerűen élő, 75 év alatti élettársad és közvetlen családtagjaid is beletartoznak.1

A biztosítás kockázatviselése a baleseti/közlekedési baleseti kockázatok vonatkozásában a Föld valamennyi országára a nap 24 órájában kiterjed. A tömegközlekedési baleset esetén nyújtott tömegközlekedési baleseti jogvédelmi tanácsadás szolgáltatás Magyarország területén bekövetkezett és magyar joghatóság alá tartozó kártérítési jogvitákra terjed ki.

A biztosítási szolgáltatást a Magyar Telekom szerződéses partnere, az UNION Biztosító nyújtja. Az esetleges baleset bekövetkezését követően a biztosítási szolgáltatás igénybevétele esetén az UNION Biztosítóval leszel közvetlen kapcsolatban.

Mire terjed ki a biztosítás?

 • baleseti vagy közlekedési balesti okból bekövetkező maradandó egészségkárosodás
 • baleseti vagy közlekedési baleseti okból bekövetkező kórházi ápolás
 • közlekedési baleseti okból bekövetkező csonttörés
 • baleseti vagy közlekedési baleseti okból bekövetkező halál

Díjazás

 • Egyéni csomag: 790 Ft/hó
 • Családi csomag: 1290 Ft/hó

Szolgáltatási táblázat

Amennyiben a fenti baleseti események valamelyike bekövetkezik bármely Biztosított vonatkozásában a biztosítás kockázatviselési ideje alatt, a biztosító az alább meghatározott biztosítási összeget fizeti ki a Biztosítottnak, halál esetén az örökösnek:

Kockázatok Biztosítási összegek, szolgáltatás
Egyéni csomag Családi csomag
Baleseti halál 800 000 Ft 800 000 Ft
Közlekedési baleseti halál 4 000 000 Ft 4 000 000 Ft
Maradandó egészségkárosodás baleseti okból (31-100%) 800 000 Ft 800 000 Ft
Maradandó egészségkárosodás közlekedési baleseti okból (31-100%) 4 000 000 Ft 4 000 000 Ft
Közlekedési baleseti eredetű kórházi napi térítés 5-50 nap 8000 Ft/nap 8000 Ft/nap
Közlekedési baleseti eredetű csonttörés 20 000 Ft 20 000 Ft
Baleseti eredetű 21 napi kórházi ápolást követően
egyösszegű kifizetés a Biztosított számára a Magyar Telekom Nyrt-vel kötött előfizetői szerződése kapcsán felmerülő fizetési kötelezettségének teljesítéséhez
120 000 Ft 120 000 Ft
Baleseti eredetű 21 napi kórházi ápolást követően
egyösszegű kifizetés a Biztosított/Együttbiztosított számára
150 000 Ft 150 000 Ft
Tömegközlekedési baleseti jogvédelmi tanácsadás
telefonos tanácsadás vagy számla térítés
korlátlan vagy 5000 Ft korlátlan vagy 5000 Ft

Családi Csomag esetén a táblázatban megjelölt biztosítási összegek a Biztosított mellett az Együttbiztosítottakra is személyenként érvényesek. Kivétel ez alól a baleseti eredetű 21 napi kórházi ápolást követően nyújtott, az előfizetői szerződés kapcsán felmerülő fizetési kötelezettség teljesítését segítő egyösszegű szolgáltatás, melyre az előfizetéssel rendelkező biztosított jogosult, kizárólag az őt ért kórházi ápolás esetén.

Amennyiben a Biztosított/Együttbiztosított életkora a biztosítási esemény bekövetkeztekor meghaladja a 75. életévet, úgy a biztosítási szolgáltatás a táblázat szerinti biztosítási összeg 50%-os mértéke, a Tömegközlekedési baleseti jogvédelmi tanácsadás szolgáltatás kivételével.

Hogyan veheted igénybe a biztosítást?

 • A Telekom Balesetbiztosításra a Magyar Telekom lakossági havidíjas ügyfeleként jogosult vagy, amennyiben nincs rendezetlen díjtartozásod és munkatársunk telefonon megkeresett a Telekom Balesetbiztosítással kapcsolatban. Amennyiben a megkeresés során a biztosításhoz történő csatlakozásról szóló biztosítotti nyilatkozat tettél, akkor már semmi teendőd nincs, ezen nyilatkozatod alapján biztosításod életbe lép.
 • A Telekom Balesetbiztosítás a biztosítotti nyilatkozat rögzítését követő napon (ennek pontos dátumát a szerződéskiegészítéshez mellékelt Fedezeti tájékoztatón találod meg), de legkésőbb a biztosítotti nyilatkozatot követő 5. munkanapon lép életbe.
 • Ezt követően az azonosításhoz szükséges adataid (név, cím, telefonszám, ügyfélszám) átadásra kerülnek a szolgáltatást nyújtó UNION Biztosító részére.
 • A biztosítás a 1414 ügyfélszolgálati telefonszámon telefonon tett szóbeli nyilatkozattal, vagy a Magyar Telekom üzleteiben tett, illetve a Magyar Telekom 1519 Budapest, Postafiók 434. címére megküldött írásbeli nyilatkozattal bármikor felmondható. A biztosítási jogviszony a telefonon tett nyilatkozat napján, írásbeli nyilatkozat esetén a nyilatkozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül megszűnik. A biztosítási jogviszony megszűnésével egyidejűleg a biztosító kockázatviselése megszűnik.

A biztosítással kapcsolatos kérdéseidet, észrevételeidet, esetleges problémáidat az UNION Biztosító +36-1/486-4343 ügyfélszolgálati számán tudod jelezni.

Részletes biztosítási feltételek elérhetőek az UNION biztosító honlapján.


Kapcsolódó dokumentumok: