Egyetemes szolgáltatások

Országos belföldi egyetemes tudakozó szolgáltatás - 11800

Az Országos belföldi egyetemes tudakozó szolgáltatás a 11800 hívószámon vehető igénybe, ahol tudakozódni lehet

 • név és cím alapján megjelölt természetes vagy jogi személy, vagy egyéb szervezet telefonszolgáltatás előfizetője-e, a megjelölt természetes vagy jogi személy, vagy egyéb szervezet belföldi hívószámáról, illetve hívószámairól,
 • belföldi hívószám alapján a hívószámhoz tartozó előfizető nevéről, címéről, illetve – amennyiben rendelkezésre áll – egyéb adatairól (pl. foglalkozás, további elérhető telefonszámok).

A szolgáltatás igénybevételekor csak azon előfizetők és felhasználók adatairól adunk felvilágosítást, akik ahhoz hozzájárultak.

Az Országos belföldi egyetemes tudakozó szolgáltatást a

 • Telekom ügyfelek 220 Ft/db
 • a nem Telekom ügyfelek az adott szolgáltató ÁSZF-jében szereplő

díjazással vehetik igénybe.
      

Egyetemes szolgáltatások

Helyhez kötött szélessávú internet-hozzáférési szolgáltatás és helyhez kötött hangszolgáltatás elkülönült és együttes igénybevétele természetes személy végfelhasználók számára, az előfizető választása szerint.

Elérhetőség: Helyhez kötött hozzáférésen keresztül Egyetemes szolgáltatás nyújtása, a fogyasztó erre irányuló észszerű igénye alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének PS/24185-6/2022. határozata szerint.

Megfizethetőség: A szolgáltató az Alacsony jövedelmű fogyasztó vagy Különleges szociális helyzetű fogyasztó számára az ellátási területén az Egyetemes szolgáltatást megfizethető áron biztosítja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének PS/24187-6/2022. határozata szerint.

Ellátási terület: azok a címhelyek, ahol az egyetemes szolgáltatás nyújtásához további hálózatépítő tevékenység nem szükséges, és ahol legalább egy kiépített helyhez kötött előfizetői hozzáférési pont található.

Számozási körzetek és települések: A Magyar Telekom mint egyetemes szolgáltató által ellátott számozási körzetek, és a Magyar Telekomtól eltérő egyetemes szolgáltatók által ellátott számozási körzetek a Lakossági ÁSZF 2/e melléklete szerint

Alacsony jövedelmű fogyasztó vagy Különleges szociális helyzetű fogyasztók részére

Igénybevételi feltételek

A Megfizethető Egyetemes díjcsomagokat alacsony jövedelmű vagy különleges szociális helyzetű fogyasztóknak biztosítjuk.

Alacsony jövedelmű fogyasztó, aki:

 • időskorúak járadékában részesül
 • aktív korúak ellátására jogosult
 • lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásában részesül
 • gyermekek otthongondozási díjában részesül
 • ápolási díjban részesül
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
 • otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül
 • nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában nevel a gondozásába vagy tartós nevelésébe helyezett gyermeket

Különleges szociális helyzetű fogyasztó, aki:

 • fogyatékossági támogatásban részesül
 • vakok személyi járadékában részesül

Az igénybevételhez 30 napnál nem régebbi jogosultságot igazoló dokumentum bemutatására van szükség.

Tájékoztató a jogosultságról a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság oldalán:

A 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 4. melléklet szerinti jogosultság igazolásával összefüggésben kiadott tájékoztató

Díjcsomagok

Alacsony jövedelmű fogyasztó vagy Különleges szociális helyzetű fogyasztók részére.

A díjcsomagok telepítési díja a szolgáltató ellátási területén 0 Ft.
Egyetemes hang díjcsomag havidíja: 899 Ft
Egyetemes internet díjcsomag havidíja: 1766 Ft
Egyetemes hang díjcsomag + Egyetemes internet díjcsomag havidíja: 2665 Ft
A díjcsomagokhoz Telekom kedvezmény, Magenta kedvezmény, megtartó kedvezmények, területi kedvezmények, egyéb akciós jellegű ajánlatok nem vehetők igénybe.
Szünetelés, korlátozás alatt fizetendő díjak a Lakossági ÁSZF 2/e. melléklete szerint.

ico_telefon-84.svg

899 Ft/hó

Havi 105 perc havidíjban foglalt belföldi hívás*

A számlázás percalapú (60 mp egységekben), minden megkezdett egység díjköteles.

Belföldi percdíjak a kedvezmény lebeszélését követően: 30,00 Ft.

Nemzetközi díjzónák percdíjai a Lakossági ÁSZF 2/e. melléklete szerint.

A beszélgetési kedvezmény nem vonatkozik:

 • A helyi 7 jegyű Internet behívószámokon bonyolított forgalomra
 • A nem földrajzi számokra, valamint a 06-51-es irányra
 • Helyi adatforgalomra
 • Nemzetközi irányokra

*(helyi és helyközi I., helyközi II., belföldi III a Magyar Telekom hálózatában, az Egyéb 1 és Egyéb 2 kategóriába tartozó szolgáltató hálózatában, továbbá Telekom mobil, Yettel, Vodafone és Egyéb mobil alapdíjas mobil hívásirányba, helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatások számainak (06-21) hívásához időszaktól függetlenül, csak beszédforgalomra.

ico_internet_84.svg

1766 Ft/hó

Maximális sebesség:
Letöltési irányban: 30 Mbit/s
Feltöltési irányban: 5 Mbit/s

Rendes körülmények között elérhető sebesség:
Letöltési irányban: 8 Mbit/s
Feltöltési irányban: 2 Mbit/s

Minimális sebesség:
Letöltési irányban: 1 Mbit/s
Feltöltési irányban: 1 Mbit/s

Az igényelt telepítési címen elérhető technológiai feltételek függvényében.

ADSL hozzáférésen, és Perkáta kábelhálózatos területén a maximális letöltési sebesség 20 Mbit/s; maximális feltöltési sebesség 1 Mbit/s, rendes körülmények között elérhető sebesség letöltési irányban 8 Mbit/s, feltöltési irányban 0,4 Mbit/s.