Üdvözöljük a Telekom Elégedettségmérésén!

Adatvédelmi tájékoztató

Kérjük, hogy a kérdések megválaszolása előtt figyelmesen olvassa el az alábbi Adatvédelmi tájékoztatót! Abban az esetben vegyen részt az ügyfél-elégedettségi mérésben, ha az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elfogadhatónak tartja. A kérdőív kitöltése az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak tudomásulvételét és elfogadását jelenti.

A kérdőív kitöltése önkéntes, adatai kezelését a Magyar Telekom Nyrt., mint adatkezelő (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszám: 01-10-041928; adószám: 10773381-2-44; „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján végzi.

A kérdőív kitöltése során megadott adatokat az Adatkezelő kizárólag az ügyfél-elégedettségi mérése, a szolgáltatások minőségének javítása céljából gyűjti be. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőnek az általa nyújtott szolgáltatások minőségének, az ügyfeleknek a szolgáltatásokkal való megelégedettségének nyomon követéséhez és a szolgáltatások javításához fűződő jogos érdeke (Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés f) pont). A megadott adatokat a kérdőív kitöltésétől számított legfeljebb 1 évig tároljuk. Az adatokat harmadik feleknek nem továbbítjuk. Az adatkezelés során automatizált döntésre nem kerül sor.

Az adatkezeléssel kapcsolatban kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez (dr. Puskás Attila; cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36; email: DPO@telekom.hu), továbbá a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).Question Title*

A mező kitöltése kötelező.
A mező kitöltése kötelező.

* A kérdés megválaszolása feltétlenül szükséges.

A "Kész" gombra kattintva küldheti el észrevételeit, köszönjük!

Köszönjük, hogy részt vett a felmérésben!

Az értékelését rögzítettük.