Új számlázórendszer szerinti

Számlamagyarázó

Kedves Ügyfelünk!

A számláidon való könnyebb eligazodás érdekében összeállítottunk egy ismertetőt a számládon szereplő legfontosabb adatokról. Figyelmedbe ajánljuk, hogy számláidat már elektronikusan is befizetheted sorban állás nélkül: weboldalunkon, csoportos beszedési megbízással vagy banki átutalással saját bankodból! Az illusztrációként szolgáló számlaképen az árak és a feltüntetett szolgáltatások tájékoztató jellegűek.

Bízunk benne, hogy Számlamagyarázónkkal segítségedre lehetünk!

Szolgáltató

A számla kibocsátója a Magyar Telekom Nyrt.

Számlaszám

Amennyiben egyszeri átutalással kívánod kiegyenlíteni számládat, kérjük, ezt az adatot tüntesd fel a Közlemény rovatban. Ha több számlát utalsz egyszerre, a számlaszámok helyett az Ügyfélszámot add meg.

Előfizető - vevő

Az előfizetői szerződésben szereplő Előfizető - Vevő adatai.

Folyószámlaszám

Csoportos beszedési megbízások esetén kérjük, hogy erre az azonosítószámra hivatkozz.

MT ügyfélazonosító

A Magyar Telekom Nyrt. 9 számjegyű egyedi ügyfélazonosítója.

Ügyfélszolgálatainkon érdeklődés vagy szolgáltatás megrendelése, illetve weboldalunkon az Otthoni előfizetésem menüpontban történő ügyintézés esetén az MT ügyfélazonosítóval, valamint az ehhez kapcsolódó egyedi ügyféljelszavaddal azonosíthatod magad.

Ha még nem rendelkezel egyedi, öt számjegyű ügyféljelszóval, az ideiglenes alapjelszavad az MT ügyfélazonosítód utolsó 5 számjegye. A szolgáltatások igénybevételéhez meg kell változtatnod alapjelszavad. Erre a hálózaton belül díjmentesen hívható 1412-es ügyfélszolgálati telefonszámunkon, a 06 80 639 200-as zöldszámon, illetve személyesen a Telekom üzletekben van lehetőséged.

Kérjük, jelszavad kezeld bizalmasan!

Fontos, hogy a telefonos és az internetes ügyintézéskor mindig készítsd elő számládat, mert az MT ügyfélazonosítóra minden esetben szükséged lesz.

Beérkezési határidő

A számla ellenértékének eddig az időpontig kell megérkeznie a Szolgáltatóhoz. Kérjük, ved figyelembe, hogy az egyes fizetési módok esetén akár több nap is eltelhet az összeg megérkezéséig, erről bővebb információkat a www.telekom.hu Segítünk menüpontjában találsz.

A megadott határidőn túl történő teljesítés esetén a késedelmes befizetésből eredően késedelmi kamatot számíthatunk fel.

Számlaösszesítő

Az aktuális számla végösszegét mutatja meg (Jelenlegi számla összesen). Az összesítő tételesen tartalmazza a szolgáltatások díját, illetve a jóváírt hűség és Telekom kedvezményeket.

Egyenleg adatok

Egyenleg az előző számlán: Az adott számlát megelőzően kiállított számlán a Jelenlegi egyenleg sorban szereplő összeg.
Befizetések: Az előző számla kiállítása óta beérkezett összes befizetés összege.
Jelenlegi egyenleg: A folyószámládnak a számla kiállításának napján érvényes egyenlegét mutatja. Amennyiben ez az összeg nagyobb, mint a jelenlegi számla értéke, akkor az egyenleg elmaradást mutat, illetve a jelenlegi egyenleg összege tartalmazhatja az esetleges, még nem aktuális készülékrészletek összegét is.
Fizetendő összeg: Az itt feltüntetett összeget kell befizetned aktuális havi számlád kiegyenlítéséhez. Amennyiben részletfizetéses konstrukcióban vásároltál eszközt, úgy az itt feltűntetett összeg tartalmazza az aktuális részletfizetés összegét is. A számlakiállítás pillanatában esetlegesen fennálló tartozását itt nem jelenítjük meg.
Lejárt számlatartozás: Amennyiben a számla kiállításának pillanatában lejárt számlatartozásod van, a Lejárt számlatartozás rovatban tüntetjük fel az összeget.

Banki átutalás, csoportos beszedési megbízás

Kérjük, a gyorsabb feldolgozás érdekében a számládon itt feltüntetett azonosítókat használd átutalás és csoportos beszedési megbízás esetén.

Számlázott időszak

A telefonszolgáltatás forgalmi díja esetén az adott számlázási cikluson belüli első és utolsó, valamint a forgalmi irányhoz tartozó (pl. Helyi és Helyközi I. irány) hívás időpontja közötti időszak.

Telefon szolgáltatás díjai

A telefon szolgáltatásra vonatkozó havi és forgalmi díjak, valamint havi- és forgalmi díj kedvezmények. A fekete mezőben a szolgáltatás azonosítója látható.

Előfizetési díjkedvezmények

Az adott díjcsomagra vonatkozó díjkedvezményeket (pl. hűségkedvezményt) mindig a kedvezményezett díjcsomagnál/szolgáltatásnál tüntetjük fel. Itt tájékozódhatsz az adott szolgáltatáshoz tartozó hűségidő lejárati dátumáról is.

Forgalmi díjak

Itt jelennek meg a telefonon bonyolított forgalmak (pl. a belföldi, a mobil irányú, a nemzetközi és az emelt díjas hívások).

A forgalmi díjak – díjcsomagtól függően – percdíjakból és kapcsolási díjakból állnak.

A kapcsolási díj egy meghatározott összeg, melyet egyes díjcsomagoknál a hívás időtartamától függetlenül, a hívó és a hívott fél sikeres összekapcsolásáért, hívásonként számítunk fel. A forgalmi díjakat részletezve, a kapcsolási díjakat összegezve tüntetjük fel a számlán.

A percdíjak hívásirányonként (helyi hívás, nemzetközi hívás stb.) és időszakonként (csúcsidőben, csúcsidőn kívül) eltérőek lehetnek az adott díjcsomagban foglaltaknak megfelelően.

Forgalmi díjkedvezmények

Amennyiben a díjcsomagod benne foglalt kedvezményt tartalmaz, vagy kedvezményt biztosító opciót veszel igénybe, a kedvezményt a Forgalmi díjkedvezmények alatt érvényesítjük.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

Az Egyéb szolgáltatások alatt találja a szolgáltatásához tartozó egyéb díjakat /korrekciókat, továbbá a díjcsomagodhoz/díjcsomagjaidhoz tartozó Telekom kedvezmény díját. A Telekom kedvezmény a különböző típusú (TV, NET, HANG), már létesített szolgáltatások számától függoen biztosít 20%-os (2 szolgáltatás esetén) vagy 25%-os (3 szolgáltatás esetén) kedvezményt, a következő módon: Telekom kedvezmény = [(alapszolgáltatás havidíja) – (alapszolgáltatásra vonatkozó Előfizetési díj kedvezménye(k)] × X%, ahol X = 20% vagy 25%.

Internet szolgáltatás díjai

Az internet szolgáltatásra vonatkozó előfizetési díj és esetleges előfizetési díj kedvezmény(ek) (pl. hűségkedvezmény) kerül(nek) feltüntetésre.

Televízió szolgáltatás díjai

A televízió szolgáltatásra vonatkozó előfizetési díj és esetleges előfizetési díj kedvezmény(ek) (pl. hűségkedvezmény) kerül(nek) feltüntetésre. Itt látható az igénybevett díjcsomag havidíja, a választott opciók és kiegészítő csomagok havidíjai, a vevőegység(ek) bérletidíja, valamint a hűségidő, és az opciók díjkedvezményei is.

Áfa összesítő

Itt található a teljes számla Áfa köteles számlatételeinek áfakulcsonkénti összesítése.

Telekom Kapcsolat Program információ

Itt tüntetjük fel az adott időszakra vonatkozó kedvezményjogosultsági szintet, a beváltható Kapcsolatpont egyenleget, a Kapcsolat kártya típusát és számát. Amennyiben a kártyatípus Kapcsolat Prémiumkártya, a beváltható Kapcsolat pontegyenleg a regisztrációban résztvevő Telekom otthoni és mobilszolgáltatások után gyűjtött pontok összesített egyenlegét mutatja meg.

Részletfizetések

A számla végén tüntetjük fel a készülékrészlet fizetésére vonatkozó információkat, melyből azaktuális havit – kiemeltet – kell befizetned.